Home > Arval Uitgelicht Zomer 2017 Klanten

Arval Uitgelicht Zomer 2017 Klanten

Goede doelen op wielen

Bijdragen aan een betere wereld kan op vele manieren. Als onze klanten een goed doel steunen, voelen wij ons daarbij betrokken. Zeker als dat doel onze core business raakt, namelijk auto’s.  

Rode Kruis-belbus voor vluchtelingen

In de belbus van het Rode Kruis kunnen vluchtelingen gratis een paar minuten met familieleden bellen. Ook faciliteert de belbus vluchtelingen bij de zoektocht naar verloren dierbaren. De belbus is mogelijk gemaakt door medewerkers van onze klant Vodafone. Zij schonken hun kerstgeschenk van 2015 aan dit goede doel.

De bus reed in eerste instantie langs Nederlandse opvanglocaties en bleek te voorzien in een duidelijke behoefte. In 2016 ging de belbus daarom naar Griekenland en Italië, om ook de mensen daar te helpen. Arval betaalt de autoverzekering en onderhoudskosten van de bus.

Een bus voor de voedselbank

Begin 2017 meldden wij dat Arval de mijlpaal van één miljoen auto’s bereikt had. Elk Arval-land mocht om die reden een goed doel steunen, door verkeersveiligheidstrainingen te geven of auto’s ter beschikking te stellen.

Inmiddels is de keuze van Arval Nederland bekend: wij ondersteunen de Stichting Voedselbank in Houten. Arval betaalt de leaseprijs van een geïsoleerde en gekoelde Opel Vivaro. Met die bus haalt de voedselbank elke week levensmiddelen op uit Arnhem. Veel mensen uit Houten zijn hiermee geholpen.

Naar boven.

Slimme opties voor veilig rijden

Wist u dat bepaalde opties de verkeersveiligheid enorm verhogen? En er ook nog voor zorgen dat de auto minder brandstof verbruikt? Het is dus wellicht interessant om uw medewerkers te stimuleren bepaalde opties te nemen als zij een nieuwe leaseauto mogen uitzoeken. Wij helpen u daar graag bij.

Ontspannen medewerkers door meer rijcomfort

Als werkgever bent u erbij gebaat dat uw medewerkers ontspannen in hun auto zitten. Er zijn verschillende opties die bijdragen aan het rijcomfort van uw medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan een automaat, die filerijden een stuk minder vermoeiend maakt. Of cruise control voor de lange ritten over de snelweg. Toch fijn als uw medewerkers na een autorit relaxt aanschuiven bij u op kantoor of bij uw klanten. Bijkomend voordeel is dat deze opties de auto vaak zuiniger maken.

Minder schadegevallen door slimme opties

De laatste jaren zijn er steeds meer opties op de markt gekomen die bijdragen aan de verkeersveiligheid. Een dodehoeksensor kan levens redden, net als een achteruitrijcamera of een ‘accident avoidance system’. Door uw medewerkers te stimuleren voor dergelijke opties te kiezen, kunt u bovendien het aantal schademeldingen van uw wagenpark aanzienlijk terugdringen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over interessante opties die prettig zijn voor uw medewerkers maar ook voor de prestaties van uw wagenpark? En hoe u uw medewerkers kunt stimuleren voor deze opties te kiezen? Uw accountmanager vertelt u graag meer over de mogelijkheden.

Naar boven.

Nieuwe normen CO2-uitstoot

Er is een nieuwe test ontwikkeld om de CO2-uitstoot van auto’s te meten. Deze is betrouwbaarder dan de huidige test, maar ook ingewikkelder. Wij vertellen u graag wat dit voor u betekent. De afgelopen jaren werd bekend dat auto’s tijdens de laboratoriumtest zuiniger en schoner lijken dan daadwerkelijk het geval is. Daarom is er een nieuwe, accuratere methode ontwikkeld: de Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedures (WLTP-test).

Het is lastiger in te schatten hoe een specifieke auto uit de test komt

De nieuwe berekening is vele malen complexer dan de oude. Dat maakt het in het offertestadium lastiger in te schatten hoe schoon en zuinig een auto is. Fabrieksopties kunnen namelijk invloed hebben op uitstoot en verbruik. De daadwerkelijke kosten voor een auto kunnen dus heel anders uitpakken dan van tevoren verwacht, want de bpm is gekoppeld aan deze waardes.

Wanneer wordt de WLTP-norm ingevoerd?

Alle auto’s van een nieuw type moeten vanaf 1 september 2017 WLTP-getest zijn. Een jaar later geldt dat voor alle geregistreerde auto’s, dus ook voor modellen die al langer bestaan. De WLTP-norm werkt pas op zijn vroegst op 1 januari 2019 door in de bpm en dus in de voertuigprijs.

Zodra wij de WLTP-gegevens van auto’s weten, presenteren wij die aan u. Wij nemen ze dan onder meer op in offertes, orders, inzetbevestigingen en de lijst met autogegevens op ‘My Arval’.

Naar boven.

Trends in zakelijke mobiliteit

Elk jaar onderzoekt Corporate Vehicle Observation (CVO), een onafhankelijk onderzoeksplatform, trends in zakelijke mobiliteit. De CVO Fleet Barometer geeft onder andere weer hoe Europese bedrijven hun wagenpark financieren, en in hoeverre zij openstaan voor telematica, alternatieve brandstoffen en alternatieve mobiliteitsoplossingen.

Nederlandse wagenparkbeheerder verwacht weer groei aantal personenauto’s

Opvallend is het feit dat Nederlandse bedrijven, van klein tot heel groot, na jaren van daling nu verwachten dat hun wagenpark de komende jaren weer groeit. In Nederland is de toename in optimisme groter dan in de rest van Europa.

Ook bij bedrijven zien wij een verschuiving van bezit naar gebruik

Ook blijkt Nederland binnen Europa voorop te lopen in het gebruik van alternatieven voor de zakelijke leaseauto. De verwachting is dat deze trend zich voortzet en dat bijvoorbeeld zakelijk autodelen populairder wordt.

Arval ziet dit ook terug in haar cijfers: onze deelauto’s die betaald worden naar gebruik reden in Nederland al bijna 5 miljoen kilometer. Naast alle deelconcepten voor consumenten die wij inmiddels in Nederland kennen, zien wij nu ook bij bedrijven een verschuiving van bezit naar gebruik.

Meer weten over trends in zakelijke mobiliteit

Op onze website kunt u het volledige CVO-rapport lezen. Verder kunt u gratis het boek 'Smart Cities, Smart Mobility. Transforming the Way We Live and Work' van Lukas Neckermann downloaden. Hij is strategisch adviseur op het gebied van mobiliteitsontwikkeling.

Naar boven.

Boekhoudregels veranderen

Vanaf 1 januari 2019 moeten beursgenoteerde organisaties hun leaseverplichtingen op de balans vermelden. Dit geldt voor alle huur- en leasecontracten met een looptijd langer dan een jaar. Denk aan personenauto’s, maar ook aan vastgoed en machines.

IAS17 wordt IFRS16

Over anderhalf jaar geldt dus een nieuwe, internationale boekhoudkundige standaard voor jaarverslagen: het huidige lease-accountingmodel IAS17 maakt dan plaats voor IFRS16. De IFRS16 wordt verplicht voor alle beursgenoteerde organisaties en hun dochterondernemingen.

De nieuwe standaard wordt ingevoerd om een realistisch beeld te kunnen vormen van de financiële positie van organisaties. Ook wordt het straks makkelijker om de jaarcijfers van verschillende organisaties te vergelijken.

Wat betekent de invoering van IFRS16 voor uw wagenparkbeheer?

De manier waarop de leasecontracten in de jaarrekening verantwoord moeten worden, verandert met de invoering van IFRS16. Dit heeft gevolgen voor uw wagenparkbeheer. Wat betekent dit voor u? Hoe kunt u zich op de nieuwe regels voorbereiden? De belangrijkste informatie leest u in onze informatiebrochure ‘IFRS16 leaseovereenkomsten, de impact op uw onderneming’.

Meer informatie

Mocht u na het lezen van onze informatiebrochure over de gevolgen van IFRS16 voor uw wagenparkbeheer nog vragen hebben, dan helpt Arval Consulting u graag verder. Ook begeleidt Arval u graag bij de overgang naar de nieuwe standaard. Neem voor meer informatie contact op met Arjos Bot, Head of Consulting and CVO.

Naar boven.

Uw gehele wagenpark in beeld

Werkt u met meerdere leasemaatschappijen en kost het u veel tijd om uw gehele wagenpark te overzien? Gegevens uit meerdere bronnen samenvoegen is monnikenwerk en u heeft ongetwijfeld wel iets beters te doen. Arval neemt u deze last graag uit handen.

Belangrijke informatie over uw wagenpark altijd binnen handbereik

Total Fleet geeft u gedetailleerde informatie over vier categorieën. Zo zoomt u gemakkelijk in op informatie over uw:

  • wagenpark: actieve voertuigen, afleveringen, innames en geplande innames
  • uitgaven: totale uitgaven, uitgaven bij de start, tijdens en bij beëindiging van contracten
  • gebruik: veranderingen in contractuele voorwaarden, wisselingen in het wagenpark, en contractafwijkingen
  • MVO-doelstellingen: CO2-uitstoot en ‘footprint’

Met Arval Total Fleet baseert u uw strategische beslissingen altijd op actuele, volledige informatie.

Arval Total Fleet is veilig

Total Fleet voldoet aan alle eisen van het mededingingsrecht en de Wet bescherming persoonsgegevens. De tool wordt door een onafhankelijke IT-serviceprovider gehost, onderhouden en beheerd. Uiteraard bent u de enige die toegang heeft tot uw gegevens.

Data uploaden is een koud kunstje

Uw leasemaatschappijen uploaden de benodigde gegevens in een handomdraai. Total Fleet gebruikt namelijk een standaardgegevensreeks. Dat betekent dat uw leasemaatschappijen alleen maar de gegevens hoeven te uploaden die zij voor hun eigen rapportagetool ook nodig hebben.

Naar boven.

Nieuwe privacywet komt eraan

De afgelopen twintig jaar zijn de digitale ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt. Mensen delen hun persoonsgegevens massaal online, zowel privé als zakelijk. Niet gek dus dat de privacywetgeving uit de jaren negentig niet meer voldoet in het huidige tijdperk van ‘big data’.

Wbp wordt AVG
Daarom maakt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) over krap een jaar plaats voor de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), met als Europese benaming de General Data Protection Regulation (GDPR). De nieuwe wet versterkt de privacyrechten van personen en breidt deze uit. Verder geeft de AVG organisaties een grotere verantwoordelijkheid om persoonsgegevens die zij verwerken te beschermen.

Wat houdt de nieuwe wet in?
De invoering van de AVG heeft belangrijke gevolgen voor elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Zo geldt er straks een documentatieplicht. Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt moet met documenten kunnen aantonen dat alle benodigde technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om aan de AVG voldoen. Bij overtredingen kan de toezichthouder boetes opleggen tot maximaal EUR 20 miljoen of, als dat een hoger bedrag oplevert, 4% van de wereldwijde omzet.

De nieuwe privacywet geldt voor alle EU-landen. Dat heeft voordelen voor bedrijven die in meerdere Europese landen actief zijn: er is meer uniformiteit in de privacyregels en in de meeste gevallen krijgen organisaties nog maar met één privacytoezichthouder te maken. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Arval en de AVG

Bij Arval worden persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg verwerkt. Ondanks dat heeft de nieuwe wet ook veel impact op onze organisatie. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang, zodat wij voor mei 2018 aan de nieuwe wetgeving voldoen.

Naar boven.