Compliance

Compliance betekent voor ons

  • Het respecteren van alle financiële voorschriften: wet- en regelgeving, beroeps- en ethische normen, richtlijnen van de Raad van Bestuur, instructies van het algemeen management, procedures.
  • Het beschermen van de belangen van klanten en van de reputatie van de Groep.

Beroepsethiek

We letten er met name op dat we ons in elk aspect van onze activiteiten aan een code voor verantwoordelijk gedrag houden. Deze gedragscode die gebaseerd is op de visie en de sterke waarden van onze Groep, wordt door alle ondernemingen van Arval en hun werknemers overgenomen. Deze waarden en visie zijn onze richtlijn en ze vormen onze bedrijfscultuur en onze reputatie. Ook consolideren ze het merk Arval bij onze klanten, leveranciers en partners.

Met deze belanghebbende partijen moet Arval als zich voortdurend uitbreidende internationale onderneming blijven bouwen aan relaties die aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen. Duurzame relaties die worden gekenmerkt door wederzijds vertrouwen gaan uit van eerlijkheid, integriteit, respect voor anderen en eerlijke, geïnformeerde besluitvorming op elk niveau en in alle omstandigheden.

Onze reputatie berust voornamelijk op de kwaliteit en de integriteit van onze werknemers. Onze bedrijfswaarden (ontvankelijkheid, creativiteit, betrokkenheid en ambitie) komen tot uiting in ons werk, en we moeten ons op voorbeeldige wijze gedragen. In de gedragscode van Arval worden de belangrijkste gedragsregels beschreven die in ons bedrijf van toepassing zijn.

Onze gedragscode vormt voor elk van onze werknemers een richtlijn om beter begrip te krijgen van onze verantwoordelijkheden, zodat we op de werkplek de juiste beslissingen nemen. De gedragscode fungeert als leidraad waarop we onze acties en keuzes baseren. Zo brengt de code onze waarden in de praktijk tot uitdrukking.

Download hier de BNP Paribas gedragscode.

Klokkenluiders

We zijn trots op de verantwoordelijke aanpak van onze werkzaamheden en op de eerlijkheid en integriteit van onze werknemers. We hanteren hoge normen voor onszelf en zorgen zo dat we een onderneming zijn waarop u kunt vertrouwen. Elke werknemer of externe derde partij kan op elk moment een schending van onze interne normen, de regelgeving of onze gedragscode melden. Dat doet u door het onderstaande onlineformulier te gebruiken of door een e-mail of een brief te sturen naar het volgende adres:

Email:  whistleblowing@arval.nl

Postadres: Personal/Confidential Arval Head of Compliance 22 Rue des 2 Gares 92564 Rueil-Malmaison FRANKRIJK

Wij garanderen de vertrouwelijkheid van informatie overeenkomstig de wet en in overeenstemming met onze richtlijnen voor klokkenluiders. U kunt uw bezorgdheid ook anoniem sturen, maar in dat geval zullen we geen aanvullende vragen kunnen stellen als de omstandigheden of feiten nadere uitleg vereisen. Elke melding zal nauwgezet en discreet worden onderzocht. Aangetoonde schendingen zullen worden behandeld overeenkomstig het interne disciplinair beleid en/of de toepasselijke wet- en regelgeving.

Online aangifteformulier