mvo

MVO bij Arval

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als kernwaarden.

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn belangrijke thema's voor Arval. De mobiliteitsector heeft veel te winnen bij de overstap naar duurzame alternatieven en Arval heeft daarin als mondiale speler een voorbeeldrol. Vandaar dat bij Arval duurzaamheid en MVO-doelstellingen verankerd zijn in de strategische planning tot 2025 en verder.

MVO infographic

Duurzaamheid in Arval's strategische plan tot 2025

Arval is als marktleider in een uitgelezen positie om te sturen op positieve veranderingen richting duurzame mobiliteit. De op duurzaamheid toegespitste MVO-doelstellingen van Arval wereldwijd voor 2025 zijn vastgelegd in het strategische plan Arval Beyond

In Nederland loopt Arval voorop op gebied van elektrificatie: van de nieuwe leasevoertuigen bij Arval was eind 2020 reeds 30% elektrisch, ten opzichte van 21% voor alle nieuwe voertuigen op de Nederlandse markt. Concreet heeft Arval de volgende doelstelling gesteld:

 • 500.000 elektrische voertuigen (25% van de wereldwijde leasevloot)
 • Wereldwijd 30% reductie in de CO2-uitstoot t.o.v. 2020 
 • een uitstootvrije organisatie blijven.
 • Arval Nederland: 10% reductie in CO2-uitstoot in 2021 (nieuw ingezette voertuigen t.o.v. 2019-2020).
MVO pijlers afbeelding

 

Duurzaamheid door het bedrijf en de keten heen

Onze MVO-ambities trekken wij graag naar zoveel mogelijk aspecten door. Zo is het pand van Arval in Houten volledig CO2-neutraal en uitgerust met 542 zonnepanelen op de daken. Hiermee voorzien wij in een groot gedeelte van onze energiebehoefte. Voor het resterende deel kopen wij gecertificeerde groene stroom in. Bovendien wordt de resterende uitstoot die Arval als bedrijf veroorzaakt door BNP Paribas gecompenseerd. Dit omvat zowel de uitstoot van het eigen autogebruik en OV-gebruik van medewerkers, alsook de transportbewegingen die voor onze leaseauto's noodzakelijk zijn.

Daarnaast kijken wij ook verder in onze keten naar verbeteringen. Zo kijken wij ook bij onze partners en klanten naar hun houding ten opzichte van duurzaamheid. Zo werken wij alleen samen met duurzaam gecertificeerde partners, zoals onderhoud- en schadeherstelbedrijven. Ook bieden wij waar mogelijk duurzame alternatieven aan zoals elektrische huurauto's, ten faveure van benzine- of dieselauto's.

Woorden naar daden: onze certificeringen

Omdat Arval duurzaamheid en MVO serieus neemt, horen daarbij ook certificeringen van onafhankelijke orgranisaties. Arval stelt dan ook strenge eisen aan het eigen beleid en laat onafhankelijke partijen hier kritisch naar kijken. Arval heeft daarmee de volgende certificeringen verworven:
 • UN Global Compact

  global compact

  In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) als doelstelling om tegen 2030 te bereiken opgetekend. Deze doelstellingen zijn gericht op een breed scala aan onderwerpen variërend van het verhelpen van armoede tot het beschermen van de natuur. De rode draad is echter dat het doel is om een betere toekomst voor iedereen te bewerkstelligen.

  Arval is proactief op dit gebied en was al in 2004 de eerste full-service leasemaatschappij die zich bij het UN Global Compact aansloot. Tegenwoordig zijn de doelstellingen van het Global Compact ook leidend binnen Arval. Onlangs liet Arval bovendien haar status als 'Active Member' bevestigen, wat te lezen is in de Communication on Progress (COP) op de website van het UN Global Compact.

 • EcoVadis

  ecovadis

  Arval heeft een Platinum duurzaamheidsrating van EcoVadis ontvangen. EcoVadis is een onafhankelijk online platform dat MVO-inspanningen van organisaties waardeert. Dat doen zij op basis van zeven management indicatoren in vier thema's: Environment, Labour & Human Rights, Ethics and Sustainable Procurement. Arval laat hier de afgelopen vijf jaar telkens betere resultaten zien, waarmee het inmiddels tot de top 1% duurzame bedrijven hoort in de sector. 

 • Duurzaam Bedrijf

  keurmerk duurzaam bedrijf

   

  Arval is medeoprichter van Duurzaam Autoleasen. Dankzij onze inspanningen voldoet Arval Nederland aan het keurmerk 'Duurzaam Bedrijf' bij GroenGedaan. Een bedrijf met het keurmerk Groengedaan! zorgt ervoor dat reparaties, herstelwerkzaamheden en  onderhoud worden uitgevoerd op een milieuvriendelijke manier. Een voorbeeld van hoe Arval in de gehele mobiliteitsketen het goede voorbeeld geeft.

 • ISO 14001

  iso 14001

  ISO 14001 beschrijft de kernelementen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een milieuzorgsysteem: het formuleren van milieubeleid, het vastleggen van de milieuaspecten en -effecten, het opstellen van milieudoelstellingen en -programma’s en het implementeren van een milieubeheersysteem, gericht op de continue verbetering van milieuprestaties. Arval voldoet sinds 2009 aan deze norm.

Enkele voorbeelden van onze MVO-projecten

 

1EV = 1Tree met Reforest'Action

Met het '1 Electrical Vehicle = 1 Tree'-project zal Arval wereldwijd tot 2025 zo'n 500.000 bomen aanplanten. Ook in Nederland is het project en het aantal aangeplante bomen via de website van Reforest'Action te volgen.

 

Arval x ClimateSeed

Dankzij het Arval x ClimateSeed-programma kunnen klanten over de gehele breedte van hun bedrijfsactiviteiten CO2-reductie en -compensatie bereiken.

 

Samenwerking met Natuurmonumenten

Arval doneert €10 per ingevulde klantenquête aan Natuurmonumenten om bij te dragen aan natuurbehoud in Nederland. Ook heeft Arval sinds 2007 meegewerkt aan de bouw van een uitkijktoren op het bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek in ‘s-Graveland en de bouw van het bezoekerscentrum Groot Speijk in Oisterwijk.

 

'1 Million Hours to Help' vrijwilligersprogramma

Met het 1MH2H-programma stelt BNP Paribas wereldwijd een miljoen betaalde uren vrijwilligerswerk ter beschikking zodat medewerkers bijdragen kunnen leveren aan duurzame initiatieven in hun regio. Arval neemt hiervan 30.000 uur voor haar rekening. In Nederland zijn Arval-medewerkers bijvoorbeeld al vele uren bezig geweest met het opschonen van de natuur.

 

Arval en Gemeente Houten werken aan duurzaam 'last mile'-vervoer

Samen met de Gemeente Houten werkt Arval om uitstootvrij vervoer op bedrijventerreinen te realiseren. Bedrijvenlocaties zijn vaak niet optimaal op het openbaar vervoer aangesloten. Elektrisch of op een andere wijze duurzaam de 'last mile' afleggen helpt om medewerkers te stimuleren toch met het OV te reizen in plaats van de auto.

 

'Good for you, good for all'

Vanuit dit motto levert Arval voor elke klant advies waarbij de optimale (duurzame) oplossing wordt voorgesteld voor iedere reis. De beste oplossing kan vaak hand in hand gaan met de meest duurzame oplossing wanneer reisgedrag en mobiliteitsoplossingen goed worden onderzocht.


Wij helpen klanten in hun overstap naar duurzame mobiliteit

Samenwerken met Arval betekent samen de weg naar een betere wereld inslaan. Wij delen dan ook graag onze inhoudelijke expertise om op gebied van mobiliteit verantwoord en duurzaam te ondernemen.

Onze experts zijn bijvoorbeeld instaat advies te geven over de nieuwste innovaties in motorefficiëntie en alternatieve brandstof, zodat klanten hierin de beste keuze kunnen maken die past bij de wensen van hun organisatie. Dankzij deze adviezen kan de CO2 uitstoot van auto's terug worden gebracht met 5 ton per voertuig tijdens de looptijd van het leasecontract. Trainingen als 'eco-rijden' zorgen ervoor dat chauffeurs weten hoe ze hun voertuigen efficiënter kunnen gebruiken. Door bewustwording en het toepassen van simpele tips kan de CO2 uitstoot al met 5% dalen. Uiteraard bieden wij waar mogelijk graag duurzame mobiliteitsoplossingen aan, zoals e-bikes over andere vormen van duurzame micromobiliteit.

Arval stimuleert ook het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen (elektrisch, hybride, enz.) en biedt tips hoe deze te gebruiken. Onze afdeling Consultancy kan organisaties daarnaast met onze unieke SMART-tool behulpzaam zijn. 

Waarom kiezen voor Arval?

Internationale organisatie met lokale kennis

Ervaren en professioneel

Minimale workload voor onze klanten

Wij adviseren én voeren uit, uiteraard naar behoefte

Persoonlijke aanpak

Een accountteam met één vaste contactpersoon

14 keer de beste leasemaatschappij

Hoogste tevredenheidscore van wagenparkbeheerders