Arval Beyond

Arval Beyond: Strategie tot 2025

De wereld van mobiliteit en automotive is een fase van grote veranderingen ingegaan. Als toonaangevende mobiliteitspartner staat Arval wereldwijd en in Nederland voorop in het inspelen en vooruitlopen op deze ontwikkelingen. Want er blijft de komende jaren veel veranderen. Met een sterke financiële basis als onderdeel van de BNP Paribas Group en met internationale expertise in huis legt Arval de lat graag hoog voor de toekomst

Arval doet dat onder andere door de formulering van een nieuw strategisch plan voor alle Arval-landen: Arval Beyond. Hiermee heeft het een concreet en flexibel plan voor de komende vijf jaar in handen. In Nederland spitst Arval dit plan toe op het uitbouwen van haar positie als leider op gebied van duurzame mobiliteit

 

Doelstellingen Arval wereldwijd

Arval was in 2004 de eerste leasemaatschappij die zich aansloot bij het Global Compact van de Verenigde Naties. Met Arval Beyond wordt wederom een ambitieuze stap gezet richting een duurzame toekomst. In 2025 bereikt Arval met de nieuwe strategie wereldwijd het volgende:

  • Een evolutie van het businessmodel van Arval. Van lange-termijnleasing van voertuigen naar een allesomvattend en duurzaam mobiliteitsconcept, inclusief auto's.
  • Een vloot van 700.000 elektrische voertuigen en 35% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 2020. Arval zelf blijft een CO2-neutraal bedrijf.
  • Arval groeit door naar 2 miljoen geleasede voertuigen wereldwijd.

 

Arval Nederland: leider op gebied van duurzame mobiliteit

In de komende vijf jaar legt Arval Nederland steeds meer nadruk op de positie als leider op gebied van duurzame mobiliteit op de Nederlandse markt. Net zoals Nederland in veel opzichten voorop loopt met duurzaamheid in de wereld, zo loopt ook Arval Nederland aan kop met het aanbieden van duurzame mobiliteitsoplossingen. Een reputatie als servicegerichte leasemaatschappij maakt Arval bij uitstek gewaardeerd als partner om gezamenlijk duurzame mobiliteit te verwezenlijken. 

10% CO2-reductie in 2021*

  • Arval zet ambitieus in op verduurzaming en stelt zich als concreet doel voor 2021 om 10% CO2-reductie te realiseren.

Good for you & good for all

  • Om de doelstellingen die in de nieuwe strategie gesteld worden te behalen, is het essentieel om deze in de mentaliteit van Arval te verweven. Daarom handelt Arval altijd volgens de filosofie "Good for you & good for all": verduurzaming als kernwaarde van alle doen en laten. Als grote landelijke en internationale speler heeft Arval de mogelijkheid om daadwerkelijk impact te hebben op een betere toekomst.

360° Mobility

  • Daadwerkelijk duurzaam met mobiliteit omgaan vraagt om een mobiliteitsplatform waar alle vormen van mobiliteit samen komen. Een vloeiende overgang tussen bijvoorbeeld de auto, trein, micromobiliteitsoplossingen en taxivervoer via één gebruiksvriendelijk platform om zo telkens de meest efficiënte vorm van vervoer te kiezen. Het platform waarmee dat nu al gerealiseerd kan worden is Arval Mobility Link. Met het mobiliteitsplatform focust Arval zich op mobiliteit in het algemeen en niet enkel op de (lease)auto. 

Arval blijft de beste mobiliteitspartner

  • Arval wordt niet voor niets telkens verkozen tot beste leasemaatschappij van Nederland. In deze tijden van verandering onderstreept Arval nogmaals het belang dat aan de tevredenheid van klanten wordt gehecht. Dit uit zich in de nieuwe strategie onder andere in het Arval Inside-programma: het uitbreiden van de meest nauwe vormen van samenwerking met internationale of sterke lokale spelers. Met Arval Inside wordt de meest waardevolle kennis en expertise van Arval met geselecteerde partners gedeeld. 

 

*10% reductie in de CO2-uistoot voor nieuw geleasede personenauto's in 2021 ten opzichte van 2020; 10% reductie in de CO2-uitstoot voor nieuw geleasede bedrijfswagens in 2021 ten opzichte van 2020.