AMO1

Arval Mobility Observatory

Het Arval Mobility Observatory is een onderzoeksbureau dat in 2002 is opgericht door BNP Paribas en Arval. Jaarlijks onderzoeken zij de ontwikkelingen van mobiliteit in de breedste zin van het woord. Met als doel om de branche te informeren en te betrekken.

Naar de barometer van 2023

Left column

Onderzoek

Er spelen op dit moment een aantal belangrijke trends binnen onze (nationale en internationale) sector: veiligheid, alternatieve energie, deelmobiliteit en een divers mobiliteitsaanbod. Arval Mobility Observatory houdt deze trends nauwlettend in de gaten en analyseert het verloop. Jaarlijks produceren zij de Arval Mobility and Fleet Barometer waarin een belangrijk gedeelte van deze analyse terugkomt.  Samen met onderzoeksbureau Ipsos worden enquêtes gehouden onder wagenparkbeheerders in organisaties van 1 tot 1.000 medewerkers. De manier van financieren, de samenstelling (geel- of grijskenteken) en de grootte van de wagenparken lopen uiteen. Door deze diversiteit ontstaat een compleet beeld van de trends en ontwikkelingen op de zakelijke mobiliteitsmarkt. De uitkomst lees je terug in de Arval Mobility and Fleet Barometer.

Naar de internationale website

Right column
AMO

Arval Mobility Observatory Barometer 2023

AMO 2022
Arval Mobility Observatory Barometer 2023
Hoe zal mobiliteit zich ontwikkelen in de toekomst? Zijn de trends die we Nederland zien anders dan in de rest van Europa? De Arval Mobility Observatory is een internationaal expertiseplatform dat in alle Europese landen heeft onderzocht welke keuzes wagenparkbeheerders maken, nu én in de toekomst. Met die cijfers kun je jouw wagenpark goed vergelijken met het gemiddelde Nederlandse en Europese wagenpark.
AMO 2022

Download hieronder de gratis whitepaper!

eLCV Whitepapar
Whitepaper - De overstap naar een elektrisch wagenpark op basis van realistische gegevens.
Met het oog op de toekomst van duurzame logistiek is de overstap naar elektrische bedrijfswagens onvermijdelijk. Deze whitepaper geeft diverse inzichten in de voor- en nadelen voor het gebruik en de inzet van elektrische voertuigen.

*De whitepaper is in het Engels
eLCV Whitepapar

Arval Mobility Observatory E-Book

AMO - HWM TM
E-Book - Home Work Mobility
De inrichting van werk en privé zal nooit meer hetzelfde zijn. Deze uitgave van het Arval Mobility Observatory geeft dankzij onderzoeken inzicht in hoe de toekomst eruit gaat zien.
AMO - HWM TM

Arval Mobility Observatory Publicaties

E-book mobiliteit
E-Book - The Last Mile
Via dit e-book geven wij meer inzicht in de uitdagingen van de "last mile". De evolutie van onze manier van leven en consumeren in combinatie met een drukker wegennet geeft complexe uitdagingen en vraagt om creatieve oplossingen.
E-book mobiliteit

Archief

AMO - HWM TM
Arval Mobility Observatory Barometer 2022
AMO - HWM TM