Arval Mobility Card

Alternatieve mobiliteit: De mobiliteitsapp gaat het meest groeien

Mobiliteit 22 Apr 2021 , door
Marco Vrolijk

Uit onderzoek door het Arval Mobility Observatory blijkt dat alternatieve mobiliteitsoplossingen, zoals een mobiliteitsbudget of deelauto’s, inmiddels al bij 80% van de Nederlandse bedrijven zijn geïmplementeerd. Hierbinnen vallen bovendien een paar uitschieters op die de komende drie jaar naar verwachting sterk zullen groeien. 

Mobiliteit als strategisch thema door Covid-19

Nederlandse Fleet en Mobility Managers waren al bezig met het verbreden van het mobiliteitsaanbod. Uit de Fleet & Mobility Barometer 2021 blijkt dat de Covid-19 pandemie de implementatie van alternatieve mobiliteitsoplossingen zelfs heeft versneld. Met name op de korte en middellange termijn heeft de gezondheidssituatie een breder aanbod noodzakelijk gemaakt. Shortlease vanuit de werkgever en Private Lease zijn dan ook flink gegroeid en zullen dit de komende drie jaar blijven doen. Een mobiliteitsbudget biedt daarnaast de gewenste flexibiliteit voor medewerkers tijdens de pandemie.

Een bredere mobiliteitsstrategie los van de pandemie

Toch kijken veel bedrijven al verder dan de huidige pandemie. Ook in de toekomst blijft het voor Fleet en Mobility Managers belangrijk om een breed mobiliteitsaanbod aan te bieden aan de medewerkers. Driekwart van de Nederlandse organisaties heeft een strategie op gebied van CO2-reductie waarin duurzame mobiliteit een belangrijke rol speelt. Daarnaast neemt de interesse in deelmobiliteit toe: met name OV-gebruik, carpooling en deelauto’s vanuit de werkgever gaan verder groeien.

Alternatieve mobiliteitsoplossingen

 

Een platform als tool om een divers aanbod te kunnen bieden

Voor de werkgever is een gevarieerd mobiliteitsaanbod een uitdaging. Hoe wordt dit allemaal geregistreerd? In plaats van een wagenpark aan leaseauto’s betekent dit een heterogeen scala aan kosten en regelingen, van zakelijke leasefietsen tot mobiliteitskaarten en 'deur-tot-deur' diensten. Het implementeren van een mobiliteitsplatform wordt door de meeste organisaties als oplossing hiervoor gezien, ongeacht de omvang van de organisatie. Het daarnaast aanbieden van een mobiliteitsapp staat bij de helft van de grote organisaties op de planning. Kleine organisaties verwachten mobiliteitsgebruik vaker handmatig of zonder tooling bij te kunnen houden, maar ook hier staat een faciliterend platform voor één op de drie op de planning. 

De mobiliteitsapp gaat het hardste groeien

Opvallend in het onderzoek is dat het gebruik van een mobiliteitsapp om mobiliteitsoplossingen in te reserveren op dit moment nog relatief weinig is geïmplementeerd (slechts 27%), terwijl dit in de komende drie jaar bij zo’n 70% van de organisaties op de agenda staat. Hier vinden we dus het grootste groeipotentieel. Een mobiliteitsapp is namelijk de gemakkelijkste manier voor zowel werkgever als werknemer om het gebruik van een divers mobiliteitsaanbod goed op elkaar af te stemmen. Bovendien is in een goede mobiliteitsapp ook opgenomen dat thuiswerk- en flexibele reiskostenvergoedingen eenvoudig kunnen worden bijgehouden. Tevens kunnen zaken zoals werkplekregistratie in de mobiliteitsapp uitkomst bieden voor de trend naar minder werkplekken als gevolg van meer flex- en thuiswerken.

Tweederde verwacht deels over te stappen op alternatieve mobiliteit

Naast het feit dat de leasevloot in Nederland de komende drie jaar juist verder blijft groeien, verwacht tweederde van de Nederlandse organisaties dat zij op termijn ook steeds meer alternatieve mobiliteitsoplossingen zullen incorporeren. Deelauto’s, een mobiliteitsbudget, Private Lease en korte-termijnlease zijn de meest genoemde alternatieven. Tweederde van de organisaties uit het onderzoek verwacht dat een deel van hun medewerkers zal overstappen van een leasebudget naar alternatieve mobiliteitsoplossingen. 

Lees meer toon minder