Fiets bus auto

Arval Mobility Observatory Barometer 2021

Het Arval Mobility Observatory (AMO) is een internationale organisatie binnen Arval en BNP Paribas Group dat zich richt op onderzoek binnen de wereld van mobiliteit. Jaarlijks brengt het de Barometer uit, een diepgaand onderzoek naar trends op gebied van mobiliteit. Voor de AMO Barometer 2021 werden eind 2020 en begin 2021 in totaal 250 Nederlandse Mobility en Fleet Managers geïnterviewd. 

Uit het rapport blijkt dat de Covid-19 pandemie heeft gezorgd voor een groeiende behoefte aan operationele lease én een versnelling van trends richting een breder en duurzamer mobiliteitsbeleid. Alternatieve technologieën worden sneller geïmplementeerd, hoewel autoleasing de belangrijkste vorm van mobiliteitsfinanciering blijft voor zowel grote als kleine organisaties.

Direct het rapport inzien

Nederlandse bedrijven transformeren hun mobiliteitsregeling in versneld tempo

Versnelde adoptie mobiliteitsregelingen

Door Covid-19 versnelt de transitie naar een ruime mobiliteitsregeling voor alle medewerkers. Gedeelde oplossingen, zoals short-term rental en deelauto's, nemen toe.

Groeiend aandeel alternatieve (elektrische) voertuigen

Nederland blijft voorop lopen in de adoptie van alternatieve vervoersmiddelen, met name elektrisch.

Autolease blijft groeien

Leasing blijft de meest populaire financieringsoplossing bij grote bedrijven, met eveneens toenemende aantallen leasevoertuigen bij kleinere bedrijven.

 • Methode

  Voor de AMO Barometer 2021 werden eind 2020 en begin 2021 in een groot aantal Arval-landen interviews afgenomen. In ons land werden in totaal 250 Nederlandse Mobility en Fleet Managers geïnterviewd. Om tot algemeen toepasselijke inzichten te komen bestond deze groep uit een evenredig aantal geïnterviewden van kleine tot grote organisaties. Tevens werden bedrijven uit diverse verschillende sectoren betrokken.

  Methode

   

 • Versnelde groei in mobiliteitsaanbod van bedrijven door Covid-19

  • Ondanks de Covid-19 pandemie groeit de gemiddelde omvang van de leasevloot voor alle en met name grote bedrijven. Mobility en Fleet Managers zijn optimistisch en verwachten een verdere groei binnen de komende drie jaar.
  • Door Covid-19 denken Fleet Managers wel versneld na over het aanbieden van alternatieve mobiliteitsoplossingen, onder andere in kader van veilig reizen. Tevens is de aandacht binnen het mobiliteitsbeleid verschoven van slechts een geselecteerd aantal naar alle medewerkers.
  • Gebruik van invididuele auto-oplossingen is sterk gegroeid, zoals short- en midterm rental en private lease. Ook mobiliteitsbudgetten werden vaker gebruikt. Daarnaast nam ook de interesse in deeloplossingen toe, waaronder OV-gebruik, gedeelde ritten en deelauto's.
  • Een kleine meerderheid van de Fleet Managers verwacht dat de alternatieve oplossingen de huidige vormen (deels) zullen vervangen.

   

  Grafiek

   

 • Alternatieve energie groeit in aandeel

  • Alternatieve technologieën groeien in aandeel. De toename in adoptie van EV, PHEV en HEV-voertuigen zet zich alleen maar sterker door. Nederland loopt hierin voorop op wereldniveau.
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is steeds belangrijker. Zaken zoals het verlagen van uitstoot en het aanbieden van alternatieve mobiliteitsoplossingen is noodzakelijk met oog op MVO en goed werkgeverschap.
 • Operational Leasing blijft voor grote tot kleine bedrijven populair

  Bij grote tot kleine bedrijven blijft operational autolease populair, maar er zijn wat verschillen:

  • Grote bedrijven (100 medewerkers of meer) geven de voorkeur aan leasevoertuigen.
  • Kleine bedrijven (tot aan 100 medewerkers) leasen minder en kopen vaker zelf voertuigen.
  • Ongeacht de bedrijfsomvang groeit de in interesse in operational autoleasing.
 • Een stevig handvat voor een modern mobiliteitsbeleid

  Organisaties die zich nog aan de beginfase of middenin de omschakeling naar een modern mobiliteitsbeleid bevinden hebben veel baat bij de resultaten uit het onderzoek. Het rapport stelt Mobility en Fleet Managers in staat om op basis van gedegen data en inzichten een mobiliteitsbeleid op te stellen.

  Een expertisecentrum zoals Arval Mobility Observatory kan hierbij een faciliterende rol spelen, of de zorg uit handen nemen. Met Arval Mobility Consulting kan op basis van een systematische aanpak een praktische implementatie worden gerealiseerd van een optimale mix aan vervoersmiddelen, zoals deeloplossingen, fietsen en een duurzaam wagenpark.

 • Meer weten?

  Download de volledige Barometer 2021

  Arval Mobility Observatory Barometer 2021
  AMO Barometer 2021
  In de Barometer staan gedetailleerde inzichten over de toekomst van mobiliteit en wagenparkbeheer.
  Arval Mobility Observatory Barometer 2021