Webinar Reiskostenvergoeding

Meer duurzaamheid met maximale flexibiliteit: het mobiliteitsbudget

Reiskosten- en thuiswerkvergoeding: voorkom administratie rompslomp

Hoe beloon je medewerkers voor duurzaam rijgedrag of wanneer ze elke dag besparen op de vervoerskosten? En wat is de beste manier om de fiets en het OV minstens zo aantrekkelijk te maken als de auto?

Je wilt medewerkers het liefst de volledige vrijheid bieden in hun mobiliteitskeuzes, terwijl je ze stimuleert om duurzame keuzes te maken. Hoe behoud je het overzicht, als je de traditionele leaseauto uitbreidt met deelfietsen, deelauto’s, het openbaar vervoer en andere vormen van mobiliteit? Of als je buiten de auto om andere vormen van vervoer wilt voorstellen? Daarvoor maak je gebruik van het mobiliteitsbudget.

Wat is een mobiliteitsbudget?

Er bestaan twee soorten mobiliteitsbudgetten, namelijk een vast budget en een flexibel mobiliteitsbudget. Bij een flexibel mobiliteitsbudget ontvangt een medewerker een vast bedrag per maand, plus een vergoeding voor iedere (zakelijke) kilometer. Meestal is dat 21 cent per kilometer voor zakelijke ritten. Het flexibele budget is een dynamisch budget. Het beweegt mee met de vervoersbehoefte van de medewerker. Binnen het budget kiezen medewerkers zelf op welke manier ze reizen. Je biedt als werkgever flexibiliteit met de mogelijk om slimme en groene keuzes te stimuleren.

Welke soorten budgetten kun je gebruiken?

Het mobiliteitsbudget is dé oplossing op gebied van zakelijke mobiliteit om medewerkers de volledige vrijheid te bieden. Ondertussen biedt het mogelijkheden om duurzaamheid te stimuleren, dankzij de verschillende vormen van het budget die er beschikbaar zijn:

  • Het mobiliteitsbudget
  • Bonus-malus leasebudget
  • Declaraties van reiskosten

Het mobiliteitsbudget

Een flexibel budget om reiskosten te betalen naar gebruik. Het biedt meer flexibiliteit en garandeert een vergoeding op basis van de daadwerkelijk gereisde kilometers. Het budget is beschikbaar voor bijvoorbeeld het openbaar vervoer, een (deel)fiets en andere vormen van mobiliteit, net als voor de leaseauto, eigen auto of een deelauto

Bonus-malus leasebudget

Dit type mobiliteitsbudget biedt meer mogelijkheden om duurzaam gedrag te stimuleren. Stel bijvoorbeeld een normverbruik voor brandstof of norm-kilometrage voor privégebruik vast en beloon medewerkers die daaronder blijven. Medewerkers die hoger uitkomen betalen dat zelf. Iedereen ontvangt zo dezelfde waarde en je creëert een prikkel om duurzamer en slimmer te reizen

Declaraties van reiskosten

Digitale declaraties van reiskosten bieden dezelfde flexibiliteit, maar vragen om meer administratieve handelingen en goedkeuringen door bijvoorbeeld leidinggevenden. Uiteindelijk biedt het de mogelijkheid om iedere zakelijke reisbeweging efficient te verrekenen.


Flexibel en duurzaam: Arval Mobility Link

Arval Mobility Link

Arval Mobility Link is de flexibele en meest duurzame keuze voor het mobiliteitsbudget. Je biedt als werkgever de volledige vrijheid, bijvoorbeeld voor het openbaar vervoer, (deel)fietsen of een eigen auto, leaseauto of deelauto. Bovendien biedt het de mogelijkheden voor een bonus-malus leasebudget en stimuleer je daarmee bijvoorbeeld duurzaam gedrag.
Wil je medewerkers stimuleren om vaker de fiets te pakken, met het openbaar vervoer naar kantoor te komen of wil je inzetten op andere alternatieven? Dankzij automatische koppelingen kun je iedere vervoersbeweging eenvoudig beheren en eenvoudig de gereisde kilometers vergoeden. Ervaar het gemak van ons platform en de app. Samen zorgen ze ervoor dat je alles altijd onder controle hebt en dat medewerkers de volledige vrijheid ervaren.

Meer informatie over Arval Mobility Link