Elektrische fietsen

In de media: Nieuwe vormen van mobiliteit

11 Jul 2022 , door
BNP Paribas

Als we de uitstoot van broeikasgassen willen terugdringen, dan zullen we allemaal minder moeten gaan autorijden. Dat besef dringt bij steeds meer mensen over de hele wereld door. BNP Paribas onderschrijft de ecologische transitie volledig en wil als grote internationale bank ook de eigen mensen en technologische en financiële middelen inzetten om zo een deel van de oplossing te zijn. We willen een bijdrage leveren aan de financiering van de transitie van de automobielsector en bevorderen het gebruik van alternatieve mobiliteitsoplossingen voor zowel klanten als medewerkers.

BNP Paribas en de weg naar succes

Dat deze route naar duurzamere mobiliteit niet met één model is op te lossen, is wel duidelijk. Onze zakelijke klanten in de mobiliteitsmarkt bieden we ondersteuning bij het milieuvriendelijker maken van hun wagenpark en infrastructuur. Onze particuliere klanten en onze eigen medewerkers bieden we oplossingen voor alternatieve mobiliteit, micromobiliteit, flexibel vervoer en meer ‘groene’ auto’s.

Voor beide groepen gebruikers geldt dat strategische samenwerking met spelers in de mobiliteitssector cruciaal is. Een goed recent voorbeeld hiervan is de partnership van BNP Paribas Personal Finance met Cake Nederland, een Zweedse leverancier van 100% elektrische motoren die nu ook op de Nederlandse markt actief is.

Mobiliteit speelt een belangrijke rol bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. En om uiteindelijk een duurzame samenleving met elkaar op te bouwen is het belangrijk dat we continu blijven ontwikkelen. Er zijn al ontzettend veel alternatieven die de overstap naar duurzame mobiliteit gemakkelijker maken. Denk aan groene waterstof en synthetische brandstoffen. Maar ook het opslaan en hergebruiken van CO2 en nieuwe technologieën voor de productie en het hergebruik van accu’s. Allemaal veelbelovende ontwikkelingen!

- Onno Bierhoff – CEO Arval Nederland

Mobiliteit is ook onderwerp van nieuwe internationale regelgeving en overheidsbeleid in de strijd tegen klimaatverandering. Denk aan CO2-neutraliteit van de EU in 2050 en de terugkeer van de VS in het klimaatakkoord van Parijs in februari 2021. Ook de aankondiging van de Europese Commissie in juli 2021 dat alle nieuwe personenauto’s per 2035 CO2-emissievrij moeten zijn, heeft de belangstelling voor alternatieve energiebronnen nieuw leven ingeblazen. Auto’s op gas en waterstof zijn goede alternatieven voor wagenparken, maar toch is elektrisch de meest voor de hand liggende opvolger van benzine en diesel.

Klanten in de automobielsector ondersteunen bij hun transitie, maar ook daarna

BNP Paribas zelf is natuurlijk ook geen vreemde in de wereld van de energietransitie. Onze dochters Arval en BNP Paribas Leasing Solutions helpen bedrijven al langer bij de omschakeling naar duurzame voertuigen en machines (tractoren, bouwmaterialen en vrachtwagens). En dit is pas het begin. BNP Paribas wil toonaangevend zijn als het gaat om advisering over en financiering van mobiliteit. Mede dankzij onze dochteronderneming Arval verkeren we in een unieke positie om alle belanghebbenden in de mobiliteitsinfrastructuur met elkaar te verbinden: auto-industrie, overheden, banken en institutionele beleggers.

Emissievrije mobiliteit is misschien dichterbij dan gedacht, maar dan zullen er wel een paar dingen moeten veranderen in de hele financieringsstructuur en zal er ook flink moeten worden geïnvesteerd. Volgens schattingen van BNEF (Bloomberg New Energy Finance) bedragen de totale kosten voor de volledige overgang naar schone elektriciteit en waterstof in 2050 ergens tussen $78 miljard en $130 biljoen.

Toch kan het. Onder andere door de uitgifte van groene obligaties, ook al liggen die ogenschijnlijk niet direct voor de hand voor een sector die bekend staat om een grote ecologische voetafdruk. Maar door de EU-verordening uit 2020 dat nieuwe voertuigen per kilometer niet meer dan 95 gram aan CO2 mogen uitstoten, is er beweging in de sector gekomen. Zo hielp BNP Paribas Volvo Cars bij het opzetten van een raamwerk voor groene obligaties voor de financiering van nieuwe investeringen. Daarmee streeft Volvo Cars ernaar uiterlijk 2025 50% van de nieuw geproduceerde auto’s elektrisch te laten zijn en de rest hybride.

De in januari 2020 opgezette Hydrogen Council Investor Group, waar BNP Paribas ook lid van is, heeft tot doel beleggers over de wereld te mobiliseren voor grootschalige investeringen in infrastructuur en hernieuwbare energie.

Samen met klanten nieuwe routes uitstippelen

BNP Paribas biedt klanten allerlei soorten ondersteuning. Een paar voorbeelden:

  • In 2020 financierden we ’s werelds eerste faciliteit van de Hyundai Motor Group in Zwitserland voor de productie van 150.000 waterstofvoertuigen.
  • In 2021 had BNP Paribas de leiding over een van drie grootste spin-offs in Europa waarmee Daimler Truck, met meer dan 40 productiefaciliteiten een van de grootste producenten van commerciële voertuigen ter wereld, in staat werd gesteld om de overgang naar CO2-neutraal transport met softwaregestuurde autonome trucks en bussen te versnellen, met de nadruk op door brandstofcellen en waterstof aangedreven elektromotoren.

 

Movin’On

 

Movin’On is een wereldwijd co-innovatie ecosysteem voor duurzame mobiliteit. Ruim 300 partijen nemen deel aan dit initiatief van Michelin. In het overkoepelende bestuur van Movin’On zitten 10 CEO’s en Jean-Laurent Bonnafé, CEO van BNP Paribas, is een van hen. Het doel van Movin’On is het formuleren van echte oplossingen voor:

  • de strijd tegen klimaatverandering en luchtvervuiling;
  • de zoektocht naar nieuwe alternatieven voor duurzaam transport;
  • uitstel van de ‘dag des oordeels’ en herstel van natuurlijke hulpbronnen

Tijdens de internationale Movin’On-top in juni 2021 legden deskundigen van BNP Paribas de nadruk op ‘de mobiliteit van morgen’ en bespraken ze drie thema’s: de rol van waterstof in de ecologische transitie, efficiënt energieverbruik en zakelijke mobiliteit.

Klanten helpen met nieuwe vormen van mobiliteit 

Een van de missies bij BNP Paribas is inzicht krijgen in de behoeften van klanten, dat wil zeggen inzicht in alles wat financiële gevolgen heeft voor hun leven. En dan hebben we het niet alleen over bankzaken. Als het om de auto gaat, is het aan ons om klanten te ondersteunen bij de overgang naar nieuwe vormen van duurzaam reizen. Zachte mobiliteit, carpoolen, autodelen, groene energie: oplossingen voor ecomobiliteit zijn er genoeg, maar het is moeilijk om gewoontes te doorbreken. Daarom zijn wij er om te helpen.

BNP Paribas Personal Finance heeft bijvoorbeeld een digitaal end-to-end-systeem ontwikkeld waarmee klanten een aanvraag kunnen indienen, documenten kunnen uploaden en een digitale overeenkomst kunnen ondertekenen voor de financiering van duurzamer vervoer. Het platform wordt ook al gebruikt door partners zoals Opel, Ford, Cake en Honda. De Groep biedt ook particuliere klanten een breed scala aan financieringsoplossingen via BNP Paribas Personal Finance en een kredietverzekering in samenwerking met BNP Paribas Cardif.

Duurzame mobiliteit voor onze medewerkers

Bijna 85% van alle ondernemingen in Europa heeft al een mobiliteitsplan voor de eigen medewerkers of wil binnen drie jaar zo’n plan invoeren. BNP Paribas juicht dit volledig toe. Met ons programma Green Company for Employees, dat in 2018 van start ging, willen we samen met onze medewerkers de ecologische voetafdruk van onze onderneming verkleinen. Dat doen we onder andere met autodelen en met speciale programma’s waarmee we medewerkers helpen bij hun transitie naar groenere mobiliteit.

Lees meer toon minder