Arval beste leasemaatschappij

Arval BNP Paribas groeit door naar vierde positie op de Nederlandse leasemarkt

Arval 29 Mar 2023 , door
Arval

For English version please see below

Aantal orders voor elektrische auto’s stijgt naar 30%

Houten, 29 maart 2023 – Arval BNP Paribas (Arval) maakt vandaag de groeicijfers voor de Nederlandse markt bekend. Door de organische en acquisitieve groei in 2022, heeft Arval zijn marktaandeel vergroot tot 10.1% van de Nederlandse operationele leasemarkt. Daarmee heeft het bedrijf nu de vierde positie in deze markt.

Het totale wagenpark groeide met 5,9% en omvat nu ruim 100.000 auto’s, waarvan 18% volledig elektrisch (BEVs) en 28% geëlektrificeerd. De elektrificatie van het wagenpark blijkt ook uit de stijging van het aantal orders voor elektrische auto’s in het afgelopen jaar. Daarmee ligt Arval op schema om voor 2025 42% van het Nederlandse wagenpark te elektrificeren.

Arval werkt in Nederland voortdurend aan het verbreden van zijn duurzame mobiliteitspropositie. In het streven naar duurzamere mobiliteit biedt Arval milieuvriendelijke oplossingen die klanten in staat stellen eenvoudig hun CO2-voetafdruk te verkleinen. Het aantal gebruikers van Arval Mobility Link, een online platform waarmee gebruikers hun reis met de beschikbare mobiliteitsmiddelen optimaal kunnen plannen en inzicht hebben in hun CO2-verbruik, steeg met meer dan 50% naar ruim 5.000.

Als onderdeel van het verbreden van zijn duurzame mobiliteitspropositie heeft Arval 27% van het wagenpark voorzien van een geavanceerd telematicasysteem, dat een compleet overzicht van de totale verbruikskosten biedt en bijdraagt aan het verbeteren van het rijgedrag van de bestuurder en het verminderen van het aantal ongelukken. Dit wagenpark bestaat uit voertuigen uit zowel het private als het zakelijke leaseprogramma van het bedrijf.

Infographic

Andrea Falcone, General Manager van Arval BNP Paribas in Nederland: “Ondanks een snel veranderende markt voor mobiliteit en de grote uitdagingen waar de automotive markt mee werd geconfronteerd in 2022, hebben we ons groeipad goed aangehouden. Dankzij onze koploperspositie op het gebied van zowel duurzaamheid als klanttevredenheid hebben we een unieke propositie om de overstap naar duurzamere mobiliteit te versnellen. Wij geven klanten inzicht in de ecologische voetafdruk van mobiliteit en bieden zeer gebruiksvriendelijke oplossingen om die voetafdruk te verkleinen, zonder dat dit ten koste gaat van zorgeloze mobiliteit. Met de overname van Terberg Business Lease Group, en daarmee het Justlease-label, hebben we onze positie in de private leasemarkt enorm versterkt en kunnen we onze unieke dienstverlening aanbieden aan een snelgroeiend aantal klanten in Nederland.”


Arval BNP Paribas grows to number 4 position in Dutch operational lease market

Electric vehicle orders increase to 30%

Houten, March 29th, 2023 – Arval BNP Paribas (Arval) today announced growth figures for the Dutch market. Through both organic and acquisitive growth, Arval increased its market share in 2022 to 10.1% of the Dutch operational lease market. The company now owns the fourth position in this market.

Its total fleet grew by 5.9% and now comprises over 100.000 vehicles, of which 18% fully electric (BEVs) and 28% electrified. The electrification of its fleet is also reflected in the order increase of electric vehicles over the past year. This puts Arval on track to electrify 42% of the Dutch fleet by 2025.

Arval continuously works on broadening its sustainable mobility proposition in the Netherlands. In pursuit of more sustainable mobility, Arval offers environmentally friendly solutions that enable clients to easily reduce their carbon footprint. The number of  Arval Mobility Link users, an online platform that allows users to optimally plan their journey with the available mobility resources and provides insight into their CO2 emission, increased by more than 50% to over 5.000.

As part of its sustainable mobility proposition, Arval has equipped 27% of its fleet with an advanced telematics system that provides a complete overview of total usage costs and helps improve driving behaviour and reduce accidents. This fleet consists of vehicles from both the private as well as the business leasing programmes of Arval.

Infographic

Andrea Falcone, General Manager of Arval BNP Paribas in the Netherlands: “Despite a fast-changing mobility market and major challenges the automotive market faced in 2022, we have maintained our growth trajectory. Thanks to our leading position in both sustainability and customer satisfaction, we have a unique proposition to accelerate the transition to more sustainable mobility. We provide clients with insight into their mobility carbon footprint and offer very user-friendly solutions to reduce this footprint, without sacrificing hassle-free mobility. Thanks to the acquisition of Terberg Business Lease Group and its Justlease brand, we have tremendously strengthened our position in the private lease market and we’re able to offer our unique services to a fast-growing number of clients in the Netherlands.”

Lees meer toon minder