Home > Eco-Safety programma

Eco-Safety programma

Samen het antwoord op uw veiligheidsbeleid

Samen het antwoord op uw veiligheidsbeleid

We care about cars. We care about you. Bij Arval gaat veiligheid niet alleen om cijfers, maar om mensen. Door middel van ons Eco-Safety programma dragen wij, samen met u als klant, bij aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dit heeft als doel het terugdringen van het aantal verkeersongevallen.

Staat binnen uw organisatie veiligheid en duurzaamheid hoog op de agenda? Met ons Eco-Safety programma maken we klanten en berijders meer bewust van veiligheid in het verkeer. Waarbij het delen van kennis en bewustwording centraal staan. Hierdoor zetten we een grote stap richting het bereiken van onze doelstelling om het aantal verkeersongevallen te verminderen.

We care about you

Bewustwording

Het begint allemaal met bewustwording. Iedereen wil veiligheid in het verkeer. Toch is het aantal ongevallen de laatste jaren weer gestegen. Ongetwijfeld ziet u dat ook terug in de cijfers van uw eigen bedrijf. Kennis is een belangrijk gegeven. Want wat is nu precies gevaarlijk rijden? En hoe wordt dat vermeden? Welke features heeft een veilige auto en hoe worden die hulpmiddelen optimaal gebruikt? Ons Eco-Safety programma is onder andere gericht op het vergroten van deze bewustwording en kennis.

Positief resultaat uit veiligheid

Mobiliteit is kostbaar. Autokosten staan in de top 3 van de bedrijfskosten. Aandacht voor veiligheid hoeft gelukkig geen extra geld te kosten. Sterker nog, u kunt een positief resultaat halen uit duurzaamheid en veiligheid. Door te investeren in veiligheid, bespaart u op de hoge materiële en immateriële kosten die gepaard gaan met een aanrijding. Van eventuele afwezigheid van uw werknemer, tot de benodigde tijd voor de afhandeling van de schade.

Kortom, aandacht voor veiligheid verdient een belangrijke plaats in uw wagenparkbeleid. Dit kan door middel van het Eco-Safety programma waarin we samen met u gaan kijken waar binnen uw organisatie de kansen liggen. Dit doen we aan de hand van het analyseren van de risico's en daaruit vloeiend advies. Met diverse tools kunnen we uw interne communicatie over Eco en Safety ondersteunen en met workshops, trainingen en e-learning programma’s houden we de kennis en vaardigheden van uw berijders actueel.

Wilt u meer weten over het Eco-Safety programma en hoe we dit samen met u binnen uw organisatie kunnen invullen? Vul het contactformulier hieronder in en wij informeren u graag meer over het Eco-Safety programma. 

Meer informatie over het Eco-Safety programma?