Hoe veilig rijdt u?

Eco-safety programma

Bij Arval gaat veiligheid niet alleen om cijfers, maar om mensen. Door middel van ons Eco-Safety programma dragen wij, samen met u als klant, bij aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dit heeft als doel het terugdringen van het aantal verkeersongevallen.

Staat binnen uw organisatie veiligheid en duurzaamheid hoog op de agenda? Met ons Eco-Safety programma maken we klanten en berijders meer bewust van veiligheid in het verkeer. Waarbij het delen van kennis en bewustwording centraal staan. Hierdoor zetten we een grote stap richting het bereiken van onze doelstelling om het aantal verkeersongevallen te verminderen.

Waarom het eco-safety programma?

Veiligheid

Wij maken uw medewerkers bewust en zetten daardoor een grote stap richting het bereiken van onze doelstelling om het aantal verkeersongevallen te verminderen.

Lagere autokosten

Door te investeren in veiligheid, bespaart u op de hoge materiële en immateriële kosten die gepaard gaan met een aanrijding.

Vaardigheden actueel

Met workshops, trainingen en e-learning programma’s houden we de kennis en vaardigheden van uw berijders actueel.

Goed advies

Wij kijken samen met u waar binnen uw organisatie de kansen liggen. Dit doen we aan de hand van het analyseren van de risico's en daaruit vloeiend advies.

  • Bewustwording

    Het begint allemaal met bewustwording. Iedereen wil veiligheid in het verkeer. Toch is het aantal ongevallen de laatste jaren weer gestegen. Ongetwijfeld ziet u dat ook terug in de cijfers van uw eigen bedrijf. Kennis is een belangrijk gegeven. Want wat is nu precies gevaarlijk rijden? En hoe wordt dat vermeden? Welke features heeft een veilige auto en hoe worden die hulpmiddelen optimaal gebruikt? Ons Eco-Safety programma is onder andere gericht op het vergroten van deze bewustwording en kennis.

  • Positief resultaat uit veiligheid

    Mobiliteit is kostbaar. Autokosten staan in de top 3 van de bedrijfskosten. Aandacht voor veiligheid hoeft gelukkig geen extra geld te kosten. Sterker nog, u kunt een positief resultaat halen uit duurzaamheid en veiligheid. Door te investeren in veiligheid, bespaart u op de hoge materiële en immateriële kosten die gepaard gaan met een aanrijding. Van eventuele afwezigheid van uw werknemer, tot de benodigde tijd voor de afhandeling van de schade.

  • Analyse van risico's

    Kortom, aandacht voor veiligheid verdient een belangrijke plaats in uw wagenparkbeleid. Dit kan door middel van het Eco-Safety programma waarin we samen met u gaan kijken waar binnen uw organisatie de kansen liggen. Dit doen we aan de hand van het analyseren van de risico's en daaruit vloeiend advies. Met diverse tools kunnen we uw interne communicatie over Eco en Safety ondersteunen en met workshops, trainingen en e-learning programma’s houden we de kennis en vaardigheden van uw berijders actueel.

Meer informatie over het Eco-Safety programma?
Onze specialisten helpen u graag bij uw vragen over het eco-safety programma

Waarom kiezen voor Arval?

Internationale organisatie met lokale kennis

Ervaren en professioneel

Minimale workload voor onze klanten

Wij adviseren én voeren uit, uiteraard naar behoefte

Persoonlijke aanpak

Een accountteam met één vaste contactpersoon

14 keer de beste leasemaatschappij

Hoogste tevredenheidscore van wagenparkbeheerders