mijn wagenpark

DE NIEUWE EU BRANDSTOFLABELS

Wet-en-regelgeving 8 Oct 2018

DE NIEUWE EU BRANDSTOFLABELS

Brandstoflabels

INTERNATIONALE DUIDELIJKHEID OVER BRANDSTOFFEN

Bij tanken in het buitenland slaat sommige automobilisten de schrik om het hart. Als je niet weet dat dieselolie in Frankrijk gasoil of gazole heet, kun je lang zoeken. Vanaf 12 oktober is er duidelijkheid.

Op die datum krijgen alle tankstations in de EU, plus een aantal landen zoals Noorwegen, Turkije, Servië en Zwitserland, gestandaardiseerde stickers die de diverse soorten brandstof aanduiden.

Nieuwe EU brandstoflabels

Bron: TankPro

NIEUWE STICKERS OP POMP EN TANKKLEP

De ronde symbolen duiden altijd op benzine, de vierkante op diesel en de ruitvormige op gas. Deze stickers zijn vanaf 12 oktober te vinden op de pomp en op vulpistolen, naast de originele benaming van de brandstofsoort. Nieuwe auto’s krijgen ook aan de binnenkant van de tankklep een sticker volgens hetzelfde systeem. Zo is direct duidelijk welke brandstof je moet tanken.

 

RONDE, VIERKANTE EN RUITVORMIGE SYMBOLEN

De stickers zijn nodig omdat er steeds meer brandstoffen bijkomen. Dat komt doordat de Europese Unie en nationale overheden willen dat we milieuvriendelijk gaan tanken. Er komen bijvoorbeeld steeds meer biobrandstoffen (al dan niet in mengvorm), waarmee auto’s minder schadelijke stoffen uitstoten. Hierdoor wordt er geprobeerd duidelijkheid te scheppen, door het gebruik van ronde, vierkante en ruitvormige symbolen.

Benzine zal aangeduid worden met een ronde vorm, waarbij de ‘E’ staat voor ethanol. Deze wordt gevolgd door een getal welke duidt op het percentage bio-componenten. Bij E5, E10 en E85 zijn de voertuigen geschikt voor benzine met respectievelijk maximaal 5 procent, 10 procent of 85 procent ethanol. Hetzelfde geldt voor diesel, waarbij deze herkend kan worden aan de vierkante vorm. Behalve B7 zijn er ook B10, B100 en XTL. XTL is een synthetische olie en is dus niet uit aardolie vervaardigd. Bij gas geven de letters in de ruit aan om welk type het gaat. Voor elektrische voertuigen en laadpalen wordt en momenteel gewerkt aan een CEN-norm, ook wel Europese norm genoemd, voor het ontwikkelen van gelijksoortige labels.

 

MEER SOORTEN BRANDSTOF

In Nederland gaan er ook meer brandstoffen aankomen. Het aantal pompen met waterstofgas (sticker ‘H2’) zal toenemen. Euro95 en Super blijven bestaan, maar in 2019 zal Euro95 veel vaker meer ethanol bevatten, (maximaal 10 procent oftewel E10) in plaats van de huidige 5 procent (E5). Iedereen, maar zeker als je een auto hebt van voor 2000, doet er goed aan te checken of zijn auto geschikt is voor E10. Anders kunnen die auto’s altijd worden gereden op loodvrij 98, maar dat is niet overal meer verkrijgbaar.

De nieuwe stickers vervangen geen oude benamingen, maar zeggen iets over het maximale percentage biobrandstoffen dat is toegevoegd aan de brandstof. Omdat er steeds meer brandstofvarianten komen heeft de Europese commissie, in overleg met betrokken brancheorganisaties, besloten om uniforme stickers verplicht te stellen. Zodoende weet de weggebruiker in de hele EU of een bepaalde brandstof geschikt is voor zijn of haar voertuig. Dat is weer belangrijk omdat niet alle motoren geschikt zijn voor brandstoffen met een hoger percentage biobrandstof. Het staat dus los van termen als E95 of E98 (die iets zeggen over het octaangehalte in een benzine). Die namen blijven gewoon bestaan.

Volgend jaar na de zomer zal benzine met maximaal 10% bijmenging van biobrandstof (ethanol) verplicht worden in Nederland. Voor met name oudere voertuigen met een benzinemotor is deze brandstof niet altijd geschikt. Die moeten benzine blijven tanken met maximaal 5% biobrandstof er in. De brandstofsector heeft toegezegd aan de overheid en ANWB dat deze brandstof voorlopig nog ruim beschikbaar blijft.

Lees meer toon minder