bespaar tijd en kosten

WLTP KAN NIET 100% KOSTENNEUTRAAL WORDEN DOORGEVOERD

Wet-en-regelgeving 9 Apr 2018

WLTP KAN NIET 100% KOSTENNEUTRAAL WORDEN DOORGEVOERD

Green highway

World wide harmonized Light vehicle Testing Procedure, ofwel WLTP, is de nieuwe richtlijn voor het bepalen van voertuigemissie, brandstofverbruik en elektrisch bereik van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s. Voor alle wagenparkbeheerders iets om rekening mee te houden.

Sinds najaar 2017 is de nieuwe testcyclus van kracht voor het bepalen van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van auto’s. Deze opvolger van de NEDC-cyclus werd in het leven geroepen omdat er grote verschillen bestonden tussen de fabrieksopgave en de werkelijke waarden van verbruik en uitstoot. Met ingang van 1 september 2018 moeten alle nieuwe auto’s beschikken over een CO2-waarde volgens de WLTP, versneld, want het uitstootschandaal van Volkswagen Groep bespoedigde de plannen die al in de maak waren.

Hoewel WLTP streeft naar een betere testcyclus, blijft ook dit een laboratoriumtest. Voor het bepalen van de WLTP-waarden mag een fabrikant zelf ‘families’ bepalen. Dit kan bijvoorbeeld een bepaald model zijn. Een fabrikant is daar volledig vrij in en zal dit zo samenstellen dat zijn modellengamma zo gunstig mogelijke WLTP-waarden heeft. Grote voordeel is dat op deze manier niet alle mogelijke configuraties van een auto hoeven te worden getest.

De grote vraag is of de kosten voor wagenparkbeheerders met de invoering van WLTP toenemen en of de kostenneutrale implementatie zoals de overheid deze beoogde ook realistisch is. Vooralsnog stijgen de autoprijzen met soms wel duizenden euro’s voor de auto’s die nu de WLTP-cyclus hebben afgelegd. De overheid heeft aangegeven pas na de zomer van 2018 nieuwe bpm-tabellen te presenteren die vanaf 1 januari 2019 van kracht worden.

Achterliggende reden is dat de overheid wacht totdat een goed beeld bestaat van het werkelijke effect van de nieuwe waarden. Op dat moment kan nauwkeurig worden bepaald hoe de tabellen eruit zien, en ook dan kan worden bepaald wat nodig is om een en ander kostenneutraal door te voeren. Op basis van de huidige bpm-tabellen worden auto’s dus fors duurder, al compenseren sommige importeurs dit in de netto-autoprijs, om de pijn tijdelijk te verzachten.

Een ander gevolg van de nieuwe wetgeving is het feit dat autoregelingen met CO2-grenzen of financiële prikkels gebaseerd op de CO2-uitstoot van een auto kunnen wijzigen. WLTP zou daardoor tot beperktere keuzemogelijkheden kunnen leiden. Zo kan het zo zijn dat een Volkwagen Golf tot voor kort nog wel binnen de grenzen viel, maar vanaf 1 september 2018 niet meer. Voor auto’s die al in gebruik zijn, wijzigt er overigens niets. Daarnaast kan het zijn dat de fiscale waarde van een auto gaat veranderen, waardoor het bijtellingspercentage voor leaserijders toeneemt. 100% kostenneutrale overgang naar de WLTP? Dat lijkt in de praktijk een moeilijke opgaaf.

 

Wilt u meer weten over WLTP en de gevolgen voor uw leaseregeling? 

 

Arjos Bot

Stuur mij dan een e-mail.
Arjos Bot, Head of Consulting & CVO bij Arval Nederland.

Lees meer toon minder