Slimme Mobiliteit

Zo begint slimme mobiliteit in jouw organisatie

Mobiliteit 29 Dec 2020

In de afgelopen 50 Slim Leasen Podcasts is één ding wel duidelijk geworden. Om van vervuilende en opgeknipte vormen van mobiliteit af te stappen is een nieuwe blik op mobiliteit nodig. Veel organisaties zijn al bezig met een omslag in hun denken. In onze eerdere podcasts spraken we bijvoorbeeld over deelauto’s als duurzame vervoersvorm en hoorden we de ideeën van bedrijven zoals ABN AMRO, Cap Gemini en Arcadis over duurzame mobiliteit.

Maar om werkelijk tot een slimme vorm van mobiliteit te komen zijn veranderingen nodig vanuit verschillende invalshoeken. Alleen een holistische aanpak die alle aspecten van mobiliteit meeneemt kan uiteindelijk leiden tot een mobiliteitsaanpak die echt ‘slim’ genoemd kan worden. Waarop moet je letten als je je slimme mobiliteit écht eigen wil maken?

Een cultuur van slimme keuzes maken

Bewuste en slimme keuzes als nieuwe norm. Lang was de dieselauto dé manier om van A naar B te komen op de korte en middellange afstand. Ook reisden werknemers nog graag tussen huis en kantoor. Bijvoorbeeld vanwege de 0,19 euro kilometervergoeding die wel eens voordelig kon uitpakken. Voor slimme mobiliteit moet naar een andere mentaliteit worden overgestapt. De slimme oplossing is om bij elke mogelijke reis de vraag te stellen wat de meest duurzame oplossing is die het beste aansluit.

Denk eerst aan digitale middelen van communicatie. Terugkerende meetings binnen een team kunnen makkelijk via de digitale weg worden gehouden. Veel medewerkers zien thuiswerken als uitstekend alternatief voor een paar dagen in de week. Is een reis wél noodzakelijk, bepaal dan vervolgens de meest geschikte mobiliteitsvorm. Een afspraak op korte afstand kan bij voorkeur op de (e-)fiets of soms ook met openbaar vervoer. Uitstootvrije deelauto's zijn een goed alternatief voor medewerkers die maar af en toe grotere afstanden moeten reizen. Een (uitstootvrije) leaseauto blijft een flexibele oplossing voor werknemers die regelmatig reizen.

Omdat je als werkgever niet elke keer de afweging kunt maken, is het verstandig om de keuzeverantwoordelijkheid grotendeels bij de werknemer te leggen. Die kan namelijk goed inschatten wat het beste aansluit. Aan de andere kant bepaalt de bedrijfscultuur in hoeverre duurzame opties snel geaccepteerd worden; er kan dus vanuit de werkgever ook zeker enige vorm van stimulering nodig zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het belonen van duurzame keuzes. 

Bied opties en gebruiksgemak

Wil je je werknemer de verantwoordelijke keuze laten maken, dan is het uiteraard belangrijk om genoeg opties te bieden. Denk na over het mogelijk maken van mobiliteitsvormen op verschillende afstanden. Dat kunnen opties zijn die je als werkgever ter beschikking stelt, zoals een stalling met e-bikes. Of overweeg de optie voor werknemers om via het keuzebudget een duurzame mobiliteitsvorm te kiezen. 

Belangrijk is dat de verschillende mobiliteitsvormen goed op elkaar aansluiten. Bovendien moet de keuze makkelijk te maken zijn. Niemand rekent op een deelauto op kantoor als deze weinig beschikbaar is of alleen omslachtig te reserveren is. De duurzame optie zou ideaal gezien ook de gemakkelijkste zijn. Dat kan bijvoorbeeld door alle mobiliteitsvormen in een enkel platform aan te bieden, zowel die in beheer van de zaak als vergoedingen voor het gebruik van eigen vervoersmiddelen.

Houd het grote plaatje voor ogen

Wanneer je de juiste mentaliteit (aan je werknemers) hebt aangeleerd komt slimme mobiliteit steeds vaker vanzelf. Het is echter ook goed om wat jouw organisatie doet te zien als onderdeel van de doelstellingen op een hoger niveau. Slimme mobiliteit houdt namelijk niet alleen het terugdringen van uitstoot in, maar betekent ideaal gezien een vloeiende en efficiënte mobiliteit voor iedereen.

Slimme mobiliteit gaat daarom ook om efficiency. Een echt slimme aanpak van mobiliteit weet ook het aantal files naar nul terug te dringen. Dat kan bijvoorbeeld door flexibel om te gaan met werktijden. Daarnaast kan ook het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers als onderdeel van slimme mobiliteit worden gezien. Wanneer alle mobiliteitsvormen goed op elkaar aansluiten en drukte vermeden wordt, zal ook de veiligheid in het verkeer toenemen. Bovenstaande punten zijn dan ook onderdeel van de toekomstvisie van ANWB voor 2030. Op de lange termijn richt de ANWB zich op nul emissie, nul files en nul verkeersdoden.

Een brede kijk op slimme mobiliteit met onze podcast

Meer weten over een succesvolle aanpak om slimme mobiliteit te bereiken? Luister dan nu de jubileumeditie van de Slim Leasen Podcast: Slimme mobiliteit in samenwerking met de ANWB. Hierin wordt onder andere de strategie van ANWB voor slimme mobiliteit in de toekomst besproken.

 

Lees meer toon minder