Waarborgfonds

Wat hebben wij nodig voor een claim richting het Waarborgfonds?

 1. Afschrift aangifte politie
  • Doe online aangifte bij de politie via politie.nl/aangifte. Indien dit niet mogelijk is dient u op het politiebureau aangifte te doen en krijgt u een papieren aangifte mee of een stempel op het schadeaangifteformulier. Voor details over online aangifte, kijkt u op de site van het Waarborgfonds.
  • Het is verstandig de aangifte binnen vijf dagen te doen. Indien de aangifte niet binnen 14 dagen na het ontstaan van de schade is gedaan wordt het verzoek afgewezen.
  • U krijgt vaak dezelfde dag een bevestiging dat de online aangifte binnen is. Dit is niet de aangifte zelf, deze volgt een paar dagen later.
    
 2. Schadeaangifteformulier
  • Volledig aan beiden zijden ingevuld en ondertekend. Let erop dat de getuige in het daarvoor bestemde vak is ingevuld.
    
 3. Getuigenverklaring
  • Een door de getuige ingevulde en handgeschreven verklaring (de getuigenverklaring(en) is/zijn alleen geldig als deze op de getuigenverklaring, zie bijlage, zijn ingevuld), dit mogen meerdere getuigen zijn. In de handgeschreven verklaring(en) moeten onderstaande regels staan:
   • neergezet zonder schade
   • niet tussentijds gereden
   • auto aangetroffen met schade

Indien er alleen “stille getuigen” (sporen van het mogelijke motorvoertuig, glas, verf etc.) maak hier dan foto’s van om als bewijslast aan te kunnen tonen en stuur deze met de overige documenten mee. Wij verzoeken u om binnen twee weken een afspraak met het schadeherstelbedrijf te maken, zodat wij de schade kunnen verhalen op het Waarborgfonds. Let op: het is verstandig om van alle documenten een kopie te maken, mochten de papieren kwijtraken. Wij verzoeken u de documenten binnen 14 dagen te e-mailen naar damage.nl@arval.nl.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Arval driverteam.

Het driverteam kan in 85% van de contactmomenten direct antwoorden!

Het driverteam is rechtstreeks bereikbaar op 030 602 41 41, via WhatsApp op 06 100 244 56, per e-mail via driverteam@arval.nl en via de My Arval Mobile app per chat.

Het team is bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 8.00 en 18.00 uur en op vrijdag vanaf 8.00 uur tot 17.15 uur.

Download hier ons schadeaangifteformulier.

Download hier de getuigenverklaring.