Kosteloze beëindiging comfort pakket

Comfort Pakket Kosteloze Beëindiging

Comfort Pakket

 

Je privé situatie kan soms plotseling veranderen, waardoor je de private lease auto niet langer kan betalen of gebruiken. Als je gekozen hebt voor het Comfort Pakket en je de auto al minimaal 12 maanden rijdt, kun je kosteloos je contract beëindigen bij:

  • gedwongen ontslag, waardoor je de auto niet kan betalen ;beëindiging van vast dienstverband op initiatief van de werkgever
  • blijvende invaliditeit, waardoor je de auto niet meer kan besturen
  • permanente arbeidsongeschiktheid, waardoor je de auto niet meer kan besturen of de auto niet meer kan betalen
  • verlies rijbevoegdheid om medische redenen

Wanneer het contract beëindigd wordt zullen we de meer-of minderkilometers verrekenen. Ook eventuele niet-gemelde schades zullen we na inname verrekenen. Voor de schades rekenen we maximaal het eigen risico per schadegeval.

Vul onderstaand formulier in wanneer een van deze situaties op jou van toepassing is en je het lease contract wilt beëindigen.
Wanneer je het leasecontract niet meer kunt betalen zullen we een kredietbeoordeling uitvoeren. Dit is dezelfde kredietbeoordeling die je doorlopen hebt bij het afsluiten van het leasecontract. 

Om je aanvraag te behandelen nemen we binnenkort contact met je op en zullen we vragen documentatie aan te leveren. Die documentatie kan medische informatie bevatten. We vragen daarom je toestemming om de medische gegevens in deze documenten te gebruiken voor je aanvraag. Na je aanvraag ontvang je binnen 10 werkdagen bericht of je in aanmerking komt voor het vroegtijdig beëindigen van het contract. De ingestuurde documenten bewaren we 3 maanden voor het geval je vragen hebt over je aanvraag. Na 3 maanden worden de documenten verwijderd.

 

Inleveren vanwege

Documentatie ter onderbouwing

Ontslag

door je werkgever getekende ontslagbrief of vaststellingsovereenkomst

permanente arbeidsongeschiktheid /

blijvende invaliditeit

officiële brief van je arts en de arbeidsdeskundige van UWV
 

verlies rijbevoegdheid

officiële brief van de vergunningverlenende autoriteit (CBR)

Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane bestandsformaten: pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, xls, xlsx.

Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane bestandsformaten: pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, xls, xlsx.

Om je aanvraag te behandelen vragen we je documentatie aan te leveren. De documenten bevatten medische informatie. We hebben je toestemming nodig om deze documenten te gebruiken en je aanvraag in behandeling te nemen. Door het vakje aan te vinken geef je deze toestemming. Meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens vind je in ons privacy statement

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.