privacy-formulier

Vragen over uw privacy?

Arval neemt haar verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke erg serieus. Arval heeft een zorgvuldigheidsplicht aangaande de persoonsgegevens die ze verwerkt.

Wij bieden u diverse mogelijkheden voor de uitoefening van uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – General Data Protection Regulation, GDPR) en de relevante nationale privacywetgeving:

  • Hebt u een account voor My Arval of een app als My Arval Mobile, dan hebt u daarmee toegang tot de persoonsgegevens die Arval over u bezit. U kunt bepaalde gegevens rechtstreeks wijzigen.
  • U kunt ook contact opnemen met uw gebruikelijke contactpersoon bij Arval of onze afdeling Driver Team.

Gelieve onderstaand 'Aanvraagformulier voor de betrokkene' in te vullen zodat Arval gepast gevolg kan geven aan uw verzoek.

Wij doen ons uiterste best om u zo spoedig mogelijk te antwoorden. De reactietermijn hangt af van het onderwerp, maar zal nooit langer duren dan 30 dagen te rekenen vanaf uw verzoek. Het is mogelijk dat Arval u in die periode om extra informatie zal verzoeken ter identificatie of om uw aanvraag te verduidelijken. Wanneer we u om technische redenen niet tijdig kunnen antwoorden, dan laten we u dat weten.

Gelieve intussen ook de Gegevensbeschermingsverklaring (Privacy Statement) van Arval te lezen op onze website.

Wij zetten ons in voor de bescherming van uw gegevens.

Met vriendelijke groeten,

Arval bv

Privacyformulier

Ik ben een...
Ik bevestig dat ik de privacy statement van Arval heb gelezen en heb begrepen.