Bekeuringen

  • Betaalt Arval mijn bekeuringen?

    Nee, boetes zijn voor uw eigen rekening. De boetes ontvangt u wel via ons. U kunt deze kosten niet declareren. Dat geldt ook voor de kosten van inbeslagname van uw auto, bijvoorbeeld na een snelheidsovertreding. Bent u het niet eens met een bekeuring, bekijk dan in de My Arval Mobile app of via My Arval bij de veelgestelde vragen wat u kunt doen.

  • Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met een bekeuring?

    U kunt in hoger beroep gaan bij de instantie van wie de bekeuring afkomstig is. Hoe dit werkt, staat (achter)op de bekeuring vermeld. Met de begeleidende brief machtigt Arval u om beroep aan te tekenen. Stuur deze brief dus mee met uw bezwaarschrift. Het CJIB biedt ook de mogelijkheid om online een bezwaarschrift in te dienen. Op de website van het OM kunt u eenvoudig met het CJIB-nummer van de beschikking en uw DigiD beroep aantekenen. Voor inhoudelijke vragen over een bekeuring, verwijzen wij u naar de desbetreffende instantie. Zij helpen u graag verder. Arval is alleen verantwoordelijk voor het doorsturen van een bekeuring.