Verplicht CO2-uitstoot bijhouden

Veelgestelde vragen over de Co2-regeling

Vanaf 1 januari 2024 ben je als grote werkgever (meer dan 100 werknemers) verplicht om de CO2-uitstoot van je medewerkers bij te houden en te rapporteren. We kunnen ons voorstellen dat je hier misschien vragen over hebt? Kijk vooral ook eens ons webinar over dit onderwerp terug.

Veelgestelde vragen over het rapporteren van de CO2-uitstoot van je medewerkers

Consequenties

Wat als ik niet voldoe aan de norm? Zijn er sancties?

In eerste instantie zal er niet veel gebeuren. In 2025 is er een tussentijdse evaluatie op basis van 2024. Voldoe je dan niet aan de norm? Dan worden er dwingendere normen opgelegd. Als je daar nog niet aan voldoet kan er een dwangsom worden opgelegd.


Hoe hoog is de dwangsom?

Die is op dit moment nog niet vastgesteld. De omgevingsdienst zal op dat moment de hoogte vaststellen en opleggen.


Over de de regeling

Hoe zit het met zakenreizen via vliegtuig?

Deze vallen niet binnen de scope en hoef je dus niet te registreren.


Hoeveel CO2 mag je maximaal (per persoon) uitstoten?

Dit is voor nu lastig te zeggen. Het gaat namelijk om de totale CO2-uitstoot die omlaag moet. In het klimaatakkoord staat dat deze tussen 2022 en 2030 met 1 megaton (1.000 miljoen kilogram) omlaag moet.


Kun je in plaats van de app ook afspraken maken binnen je bedrijf? Bijvoorbeeld dat je standaard een dag thuiswerkt en standaard een dag met de fiets naar kantoor komt?

Afspraken maken over mobiliteit zijn natuurlijk altijd goed, maar de omgevingsdienst gaat wel geautomatiseerde steekproeven houden. Zijn er twijfels over de betrouwbaarheid of ontbreken er rapportages?  Dan kun je als werkgever extra gecontroleerd worden.


Is het systeem van Arval voor regsitratie gevalideerd door de overheid?

Voor de jaarlijkse rapporage stelt de Rijksoverheid Voor Ondernemend Nederland een centraal digitaal systeem beschikbaar. Arval Mobility Link en de bijbehorende resultaten voldoen aan deze eisen.


Aan welke eisen moeten de auto's die we gebruiken voor zakenverkeer voldoen?

Alleen het type auto (benzine, elektrisch of diesel) is van belang. Verder zijn er geen eisen.


Moet je bij een lease-auto onderscheid maken tussen woon-werk verkeer en zakelijke reizen?

Ja, op basis van de voorlopige regeling moet dit je apart van elkaar bijhouden.


Veel bedrijven zullen moeite hebben de registratiemethoden op tijd klaar te hebben. Verwachten jullie dat de invoerdatum eventueel wordt uitgesteld?

De regeling is al een aantal keren uitgesteld. Het is daarom moeilijk in te schatten wat de definitieve datum wordt.

Voor welke vormen van vervoer geldt dit?

Het geldt voor alle vormen van vervoer behalve vliegen.


Hoe zit het met uitzendkrachten? Geeft het uitzendbureau deze op?

Een uitzendkracht valt onder het uitzendbureau waar hij of zij in dienst is. 


Sommige werknemers laten de keuze tussen auto en fiets afhangen van het weer. Moeten zij iedere dag noteren hoe ze hebben gereisd of is een algemene inschatting voldoende?

Alle werknemers moeten aangeven op welke manier ze hebben gereisd. Een algemene inschatting is dus niet voldoende. Aan wie moet ik rapporteren?

De rapportage wordt verstrekt door de Rijksoverheid Voor Ondernemend Nederland. Jij rapporteert aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De controle wordt gedaan door de omgevingsdienst.


Moeten mijn medewerkers ook zelf uitrekenen hoeveel CO2 ze hebben uitgestoten met hun rit?

Nee dat hoeft niet. Het enige dat ze moeten ingeven is:
- Type reis (woon-werk / zakelijk)
- Type voertuig (auto/fiets/ov/etc)
- Type brandstof / aandrijvingWij hebben meerdere vestigingen in Nederland. Moet ik al deze medewerkers bij elkaar optellen of telt dit als losse onderneming?

Dit hangt er vanaf. Gaat het om aparte bv's met aparte KvK-nummers? Dan telt dit als losse onderneming. Vallen de vestigingen onder één bv? Dan moet je alle medewerkers bij elkaar op tellen.
Moet je ook ingeven wat voor merk en uitvoering de auto is?

Nee, het gaat alleen om het type voertuig en de brandstof.


Platform & app

Kan ik via Arval Mobility Link ook op andere vlakken uitstoot meten?

Nee, je kunt de app alleen gebruiken voor mobiliteit.


Is Arval Mobility Link te gebruiken met de salaris- en administratiepakketten die mijn bedrijf gebruikt?

De app is te koppelen aan de meest gebruike en gangbare HR- en Payrollpakketten.


Privacy

Voldoet Arval Mobility Link aan alle privacy-regels?

Zeker. Wij vinden privacy erg belangrijk. We garanderen daarom dat Arval Mobility Link voldoet aan de wet- en regelgeving. De rapportages zelf draaien om de totale uitstoot per organisatie en niet om reisgegevens per medewerker.


Rapportage

Kunnen jullie vertellen welke dingen je moet rapporten zodat ik mij voor kan bereiden op de daadwerkelijke rapportage?

Zeker, alle binnen Nederland gereden zakelijke en woon-werkverkeer kilometers van je medewerkers. Hier vallen onder andere lopen, fietsen, OV en auto onder. Alleen vliegverkeer is uitgesloten.


Wat wil de overheid zien om registraties te controleren?

Wat wil de overheid zien om registraties te controleren?

 


Hoe weet ik wat de uitstoot van mijn voertuig is?

Dit hoef je gelukkig niet zelf uit te rekenen. De overheid komt met een tool waarin je het kunt berekenen, maar in de praktijk hoef je alleen het aantal kilometers en type vervoer in te vullen.


Betekent deze regeling dat we in elke lease-auto een rittenregistratie-systeem moeten installeren?

Nee dat hoeft niet. Het maakt het registreren wel gemakkelijker, dus je kunt het altijd overwegen.Is het echt nodig om dit per dag en per medewerker te registreren?

Ja, om te voldoen aan de gestelde klimaatdoelen moet iedere onderneming met meer dan 100 medewerkers dit bijhouden.
Wanneer moet ik de eerste keer een rapportage aanleveren?

De startdatum van de regeling is al meerdere keren uitgesteld. Het is daarom nog niet helemaal zeker wanneer je de eerste keer een rapportage aan moet leveren. Zodra we meer weten, vind je hier meer informatie.


Service

Kan ik dit met Arval Mobility Link bijhouden of heb ik hiervoor een extra (betaalde) service nodig?

Dit zit standaard in Arval Mobility Link. Je hoeft niet extra te betalen en kunt altijd voldoen aan de nieuwe regels rondom CO2-rapportage.


Gedragsverandering

Ik heb een redelijk grote organisatie en ben bang dat niet iedereen met een app overweg kan. Hoe kan ik mensen toch in beweging krijgen?

Gedragsverandering is altijd lastig en per organisatie verschillend. Wij kunnen je daarbij helpen. Neem gerust contact op. We denken graag met je mee.


Hoe kun je mensen motiveren om op en andere manier dan met de auto naar het werk te komen?

Ook dit gaat om gedragsverandering. Er is dus niet één manier of oplossing. Wat vaak werkt is verleiden en belonen. Denk bijvoorbeeld aan een hogere reiskostenvergoeding als je medewerker met de fiets komt. Een andere optie is het parkeren bij kantoor lastiger maken, om zo het autogebruik te ontmoedigen.

Meer weten over Arval Mobility Link?

Arval Mobilty Link
Neem contact met ons op!
Onze specialisten helpen je graag bij jouw keuze voor Arval Mobility Link
Arval Mobilty Link