Arval | Voor een groene planeet

2022: minder uitstoot in de mobiliteitssector

Mobiliteit 13 Jan 2022 , door
Wesley van der Wal

De opwarming van de aarde heeft grote gevolgen. Daarom is zo ontzettend belangrijk dat we er wat aan doen om onze mooie planeet te behouden. Bijvoorbeeld door in 2030 bijna de helft minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. De plannen die hiervoor zijn opgesteld staan in het klimaatakkoord. Dat gaat van het verminderen van broeikasgassen tot aan huizen die van het gas af moeten. Maar ook binnen de mobiliteitssector moet er het één en ander veranderen en moet de uitstoot écht omlaag.

Minder uitstoot in de mobiliteitssector

De uitstoot in de mobiliteitsector moet omlaag. Om eerder genoemde klimaatdoelen te halen, maar vooral om de luchtkwaliteit te verbeteren. We moeten met z’n allen investeren in schoon vervoer. De overheid ondersteunt hierbij op een aantal manieren:

      Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit
In het Klimaatakkoord staat dat bedrijven met meer dan 100 medewerkers vanaf 2023 een maximale hoeveelheid CO2 per medewerker mogen uitstoten als het gaat om mobiliteit. Dit wordt straks jaarlijks gemeten. Een mooi moment dus om eens te kijken naar je mobiliteitsbudget en de verschillende vormen van mobiliteit die je je werknemer biedt. Hoe zit het met elektrisch rijden onder je medewerkers?  En hoe ga je meten hoeveel CO2 zij uitstoten? Een goed moment om daar alvast eens over na te denken.
      Onbelaste vergoeding voor thuiswerken.
Door corona is er veel veranderd in de samenleving. Waar veel van ons eerst 5 dagen in de week op kantoor zaten, werken we nu vooral veel vanuit huis. Voor de reis naar kantoor krijgen veel werknemers een reiskostenvergoeding. Die vervalt als je thuiswerkt, terwijl thuiswerken ook geld kost. Daarom kun je als werkgever vanaf 1 januari 2022 je werknemer een thuiswerkvergoeding bieden van maximaal € 2,- per dag. Deze vergoeding is ook bedoeld om werknemers te stimuleren niet meer standaard elke dag naar kantoor te komen. Wat op den duur weer scheelt in de uitstoot. Win-win dus!

Wat komt er verder aan?

In het regeerakkoord staat dat in 2030:

  • alle auto’s emissieloos moeten zijn.
  • het systeem Betalen naar gebruik wordt geintroduceerd. Waarbij je gaat betalen op basis van het jaarlijks aantal gereden kilometers. Dit systeem vervangt ook de tolwegen en zowel fossiele rijders als EV-rijders gaan hiervoor betalen.
  • er hubs komen waar reizigers gemakkelijk kunnen overstappen op een ander vervoersmiddel. Bijvoorbeeld een deelauto of deelfiets.
  • de onbelaste reiskostenvergoeding wordt verhoogd om woon-werkverkeer betaalbaar te houden. Of dit er ook echt van komt, gaan we zien.

 

Wij gaan er in ieder geval alles aan doen om de aarde elke dag een beetje beter te maken. Kun je onze hulp gebruiken? Of wil je gewoon een keertje sparren over de toekomst, neem dan gerust contact met ons op. We denken graag met je mee!

Wesley van der Wal

Over Wesley van der Wal

Wesley is Head of Mobility bij Arval. Hij kan je alles vertellen over mobiliteit en alles wat daarbij komt kijken.

Lees meer toon minder