Private Lease Factuur

Jouw factuur uitgelegd

Factuur en afschrijven

Maandelijks wordt rond de 15e van de maand de factuur van jouw private lease auto verstuurd. Deze factuur wordt op de eerste werkdag van de daaropvolgende maand geïncasseerd conform de automatische incasso. Bijvoorbeeld op 15 januari krijg je de factuur die op 1 februari wordt afgeschreven.

Maandhuur

De maandhuur betreft de huur welke je maandelijks betaald voor het gebruik van de auto. Over het kopje maandhuur wordt BTW berekend. 

Overige kostenposten

Over de overige belastingen en verzekeringen wordt geen BTW berekend. 

Motorrijtuigenbelasting: Motorrijtuigenbelasting (MRB) is een indirecte belasting die onder meer in Nederland wordt geheven op het bezit van een motorvoertuig jonger dan 40 jaar. Het is dus een houderschapsbelasting. Een populaire benaming is wegenbelasting.

WA verzekering: Een WA-verzekering is een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering vergoedt de schade die jij met je auto bij een ander veroorzaakt.

Casco verzekering Een casco verzekering is een verzekering voor motorvoertuigen. Deze verzekering vergoedt schade aan uw eigen voertuig die bijvoorbeeld door iemand anders wordt veroorzaakt. De schade kan ook veroorzaakt worden zonder dat iemand daaraan schuldig is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij storm door een omvallende boom.

Persoonlijke Ongevallen Inzittenden-verzekering (POI). De POI (Personen Ongevallen Inzittenden-verzekering) is een aanvullende verzekering en keert een percentage van het verzekerde bedrag uit bij overlijden en blijvende invaliditeit. Hierbij moet je wel rekening houden dat alleen het aantal gordelplaatsen onder de POI-dekking vallen.
 

Waarom kiezen voor Arval?

Internationale organisatie met lokale kennis

Ervaren en professioneel

Minimale workload voor onze klanten

Wij adviseren én voeren uit, uiteraard naar behoefte

Persoonlijke aanpak

Een accountteam met één vaste contactpersoon

14 keer de beste leasemaatschappij

Hoogste tevredenheidscore van wagenparkbeheerders