Jaarrekening

Wat gebeurt er als ik meer of minder kilometers per jaar rijdt?
Ieder jaar verreken wij het aantal meer of minder gereden kilometers. Het bedrag wordt berekend door vermenigvuldiging van aantal meer of minder gereden kilometers. Het tarief vind je terug op het getekende leasecontract.

De eerste verrekening vindt plaats op de laatste dag van de 12de maand van het contract. Ben je bij voorbeeld op 12 maart 2021 gaan rijden dan wordt de eerste afrekening gebaseerd op het bij ons bekende aantal kilometers van 31 maart 2021. Aan het einde van het leasecontract heb je uiteindelijk betaald voor het totaal aantal gereden kilometers over de gehele looptijd.

Voorbeeld:
Het leasecontract heeft een looptijd van 48 maanden met 10.000 km per jaar. Na het eerste jaar staat er 7.500 km op de teller. Dit betekent dat je 2.500 x het minder gereden km bedrag (zie contract) terugkrijgt. Na de afrekening van het 2de jaar staat er 22.500 op de teller. Dat betekent dat je 5.000 km “teveel” hebt gereden. De verrekening gaat dan als volgt: de eerste 2.500 km wordt belast met het bedrag van de minder gereden kilometers. Zo kom je op de 10.000 km van het eerst jaar uit. De 2de 2.500 kilometers worden belast met het meer gereden kilometer tarief (zie contract).

Zo heb je aan het einde van het leasecontract betaald voor het aantal gereden kilometers.

Op de factuur staat hierbij de totaal gereden kilometers ( kilometers van de leaseauto + eventueel vervangend vervoer). Dit is de stand waarmee wordt afgerekend. Wij kijken dan naar de ingekochte kilometers op dat moment. Het verschil tussen de ingekochte kilometers en de totaal gereden kilometers wordt verrekend. Ook wordt er gekeken naar de (eventueel) vorige jaarafrekeningen. Dit bedrag staat bij reeds berekend en zal ook nog is verrekend worden met het bedrag van het berekende meer/ minder km’s.


Bij totaal deze afrekening wordt het totale bedrag van de afrekening ecxclusief BTW weergegeven. Dit bedrag wordt tijdens de volgende incasso verrekend met de normale maandfactuur. 

Waarom kiezen voor Arval?

Internationale organisatie met lokale kennis

Ervaren en professioneel

Minimale workload voor onze klanten

Wij adviseren én voeren uit, uiteraard naar behoefte

Persoonlijke aanpak

Een accountteam met één vaste contactpersoon

14 keer de beste leasemaatschappij

Hoogste tevredenheidscore van wagenparkbeheerders