Bekeuringen

Betaalt Arval mijn bekeuringen?

Boetes zijn voor jouw eigen rekening en moet je zelf betalen. De boetes ontvang je wel via ons. Bij de bekeuring zit een brief met (betaal)instructies.


Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met een bekeuring?

Arval is alleen verantwoordelijk voor het doorsturen van een bekeuring. Je kunt in beroep gaan bij de instantie van wie de bekeuring afkomstig is. Hoe dit werkt, staat op de bekeuring vermeld. Met de begeleidende brief machtigt Arval jou om beroep aan te tekenen. Stuur deze brief dus mee met het bezwaarschrift. Het CJIB biedt ook de mogelijkheid om online een bezwaarschrift in te dienen. Op de website van het OM kun je eenvoudig met het CJIB-nummer van de bekeuring en jouw DigiD beroep aantekenen. Voor inhoudelijke vragen over een bekeuring, verwijzen wij je naar de desbetreffende instantie. Zij helpen je graag verder. 


Ik zie geen boetebedrag, alleen een antwoordformulier. Wat moet ik doen?

Het CJIB heeft meer informatie nodig over de bestuurder ten tijde van de overtreding. Stuur altijd het ingevulde formulier naar het CJIB. Zij nemen contact met je op over de afhandeling.

In sommige landen is het gebruikelijk dat de bestuurder van de auto zich eerst kenbaar moet maken. Volg de instructies op het vragenformulier en stuur deze naar de desbetreffende instantie. Zij nemen contact met je op over de verdere afhandeling.


Ik heb mijn boete/aanmaning (te laat) betaald en zie dat Arval ook heeft betaald. Wat nu?

Het kan voorkomen dat jij en Arval beiden hebben betaald. In dat geval ontvang je het te veel betaalde bedrag terug, via jouw werkgever of het CJIB.


Waarom krijg ik van de Belgische autoriteiten rechtstreeks informatie over een overtreding?

De Belgische autoriteit wikkelt boetes rechtstreeks af met de leaserijder. Arval is volgens de Belgische wet verplicht om de identiteit van een leaserijder vrij te geven. Als gegevens ontbreken, sturen wij de adresgegevens van de werkgever door. De Belgische autoriteit achterhaalt op deze manier via de werkgever de identiteit van de leaserijder.


Arval en ik hebben de bekeuring betaald. Hoe wordt dit verrekend?

Soms hebben wij allebei betaald. In dat geval ontvang je het teveel betaalde bedrag terug, via jouw werkgever of van het CJIB.


Als ik bezwaar indien, moet ik dan wel het bedrag meteen betalen?

Je hoeft in veel gevallen het bedrag niet meteen te betalen. Bij het CJIB hoef je bijvoorbeeld niet direct te betalen bij het in bezwaar gaan. Echter bij sommige gemeenten is dit niet het geval, daar dien je direct te betalen. Houd er rekening mee dat je in de gaten houdt of het bezwaarschrift door de instantie in behandeling is genomen.


Ik heb niet met de auto gereden. Wie is er verantwoordelijk voor de bekeuring?

Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw leaseauto. Bekeuringen zijn dan ook voor jouw rekening.


De brief bij de boete is niet in het Nederlands. Waar kan ik terecht voor meer informatie over deze overtreding?

De brief en informatie over een buitenlandse overtreding zijn meestal in het Nederlands. Arval is alleen verantwoordelijk voor het doorsturen van een bekeuring en vertaalt geen buitenlandse 'post'. Bij onduidelijkheden of bezwaar kun je rechtstreeks met de instantie contact opnemen. Je krijgt meestal een Engels sprekend persoon aan de lijn.


De betaaltermijn van een buitenlandse bekeuring is verstreken. En nu?

Neem zelf rechtstreeks contact op met de instantie die op de bekeuring staat vermeld. Zij helpen je graag verder, meestal in het Engels.