KYC Opel Free2Move

Opel Free2Move Lease

Als dochteronderneming van BNP Paribas zijn wij verplicht om het KYC-proces uit te voeren.Free2Move

KYC (Know Your Customer) is een proces dat wordt ingezet voor het bestrijden van witwassen, financiering van terrorisme en het voorkomen van overtreding van sancties en embargo’s.
Wij vragen hier uw vriendelijke medewerking in. Integriteit en reputatie zijn immers een gezamenlijk belang van Arval en van u als klant.

 

Uw onderneming

Behaalt u omzet of heeft u materiële of financiële bezittingen in een gesanctioneerd land? (Syrië, Cuba, Iran, Soedan, Noord-Korea, De Krim of Sebastopol)

Tekenbevoegde vertegenwoordiger:

Een tekenbevoegde vertegenwoordiger mag namens de organisatie een getekende verklaring afgeven of een contract aangaan met volledige bevoegdheid. Wie tekenbevoegd is, wordt bepaald door de rechtsvorm van de organisatie en wie daarvoor toestemming heeft verkregen binnen de organisatie. Is uw organisatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK)? Dan wordt de tekenbevoegde ook daar geregistreerd. U vindt deze terug op een uittreksel van de KvK.

Bij gezamenlijke bevoegdheid tekent mee:

Heeft bovenstaande persoon een gezamenlijke tekenbevoegdheid? Vul dan hier de gegevens van de 2e tekenbevoegde persoon in, is deze persoon niet geregistreerd bij de KvK? Upload dan een document waaruit blijkt dat deze persoon wél tekenbevoegd is. 
Staat deze persoon geregistreerd bij de KvK als tekenbevoegd persoon?

Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane bestandsformaten: pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, xls, xlsx.

Afgevaardigde directie / raad van bestuur (verplicht in te vullen en kan gelijk zijn aan tekenbevoegde vertegenwoordiger):

Uit uw ondernemig moet een 2e persoon meetekenen. Dat kan een afgevaardigde van directie of raad van bestuur* zijn of een andere collega die tekenbevoegd is. 

Is uw bedrijf bij de KvK geregistreerd als eenmanszaak en heeft u geen personeel? Dan kan dit dezelfde persoon zijn als tekenbevoede vertegenwoordiger. 

*Een afgevaardigde directie / raad van bestuur zijn de voorzitter van de raad van bestuur of de raad van toezicht *, bedrijfsfunctionarissen zoals de CEO / algemeen directeur *, de CFO / financieel directeur *, en mogelijk andere personen die een prominente invloed hebben op de beslissingen van de klant - bijv. de COO/ operationeel directeur * of anderen leidinggevenden.

* Of vergelijkbare posities
Gelijk aan tekenbevoegde vertegenwoordiger?

Ik bevestig dat ik het privacy statement van Arval heb gelezen en heb begrepen.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.