Aflevering

 • Hoe en waar wordt de auto afgeleverd?

  Hoe en waar wordt de auto afgeleverd?

  De dealer is verantwoordelijk voor de aflevering op locatie in overleg met de klant. 

 • Hoe ziet de eerste factuur eruit?

  Hoe ziet de eerste factuur eruit?

  Nadat de auto in gebruik is genomen, ontvangt de klant van Arval de eerste factuur. Arval factureert altijd op de 15e van de maand, voor de daaropvolgende maand. Omdat de klant het maandbedrag vooruit betaalt, is de eerste factuur hoger dan het normale maandbedrag. Wanneer de dealer de auto bijvoorbeeld op 20 maart aflevert, ontvangt de klant op 15 april de eerste factuur. Deze factuur bestaat dan uit het leasebedrag voor 20 t/m 31 maart, plus het maandbedrag van april en de maand mei. Hierna betaalt de klant maandelijks het afgesproken maandbedrag.

  Alle facturen zijn ook zichtbaar voor de klant in de MyLeez app:

  Download app store                   Download Google

 • Wat te doen bij pech onderweg?

  Wat te doen bij pech onderweg?

  Bij pech onderweg dient de klant contact op te nemen met Hyundai Assistance. Dit kan via 020 851 22 22.

 • Wanneer heeft de klant recht op vervangend vervoer?

  Wanneer heeft de klant recht op vervangend vervoer?

  Wanneer de inzet van een vervangende auto gedekt is onder het leasecontract hangt af van de gemaakte afspraken.  

  Op verzoek van de klant kan de dealer een vervangende auto inzetten, hiervoor raadpleegt de dealer eerst ROB-Net om te bepalen of de klant recht heeft op vervangend vervoer en in welke klasse. De dealer mag een eigen huurauto inzetten als vervangend vervoer. Voor inzet van een huurauto vraagt de dealer minimaal 24 uur voorafgaand aan de inzet akkoord aan via ROB-Net. 

  Voor Private Lease is dit altijd een klasse kleiner na 48 uur. Is er toch een vervangende auto nodig? Dan zijn de eerste 48 uur voor eigen rekening van de klant. Na 48 uur worden de kosten betaald door Arval. 

  Bij een zakelijk leasecontract is de regeling bij vervangend vervoer afhankelijk van de gemaakte afspraken met de klant.

  De dealer factureert aan Arval de vervangende auto conform de overeengekomen tarieven en voorwaarden.

 • Wat te doen bij schade?

  Wat te doen bij schade?

  Indien de schade door de klant als eerste bij Arval is gemeld, informeert Arval de dealer hierover, via telefoon of e-mail. De dealer neemt uiterlijk binnen vier uur contact op met de klant om een afspraak te maken. De dealer is zelf verantwoordelijk voor alle communicatie met de klant, ook indien de dealer het feitelijke herstel uitbesteedt aan een HES-schadehersteller. Schades die al dan niet door de dealer worden uitbesteed aan derden, worden altijd ingediend en afgewikkeld via ESA conform de daarvoor geldende richtlijnen van Arval. De dealer kan uiteraard via telefoon en e-mail met Arval communiceren wanneer er vragen zijn. 

  Indien de schade als eerste bij de dealer wordt gemeld moet de dealer de schademelding z.s.m. doorgeven aan Arval. 

  Contactgegevens voor schademeldingen: e-mail of telefoon 030 602 44 78. 

  Schade dient door de klant gemeld te worden door middel van een schadeformulier, online, telefonisch of via de app. 

  Bij een niet-verhaalbare schade wordt het eigen risico per incident belast, bijvoorbeeld bij een lekke band. Wanneer het schadebedrag lager is dan het eigen risico wordt alleen het schadebedrag doorbelast. Standaard bedraagt het eigen risico €225. Bij een Free2Move contract bedraagt het eigen risico €450.

  Bij private lease wordt het eigen risico bij de derde schade in één kalenderjaar verhoogd naar €450. Dit nieuwe bedrag geldt dan voor de restant van de looptijd.

 • Wat kan je doen met MyLeez app?

  Wat kan je doen met MyLeez app?

  In de MyLeez app kan de klant direct alle informatie over haar leaseauto vinden. Dan heeft de klant altijd alle informatie bij de hand! Enkele functionaliteiten van de app zijn:

  • Onmiddellijk toegang tot alle belangrijke autopapieren. 
  • Overzicht van alle facturen
  • Bekeuring raadplegen
  • Melden van eenzijdige schade

  Download de MyLeez app:

  Download app store                   Download Google

 • Hoe plan je het onderhoud in?

  Hoe plan je het onderhoud in?

  Onderhoud wordt ingepland en uitgevoerd via de dealer. De klant neemt hiervoor contact op met de dealer. 

  Het tussentijds bijvullen van vloeistoffen zoals ruitenwisservloeistof of olie is de verantwoordelijkheid van de klant en wordt niet vergoed.

 • Wanneer kunnen de banden gewisseld worden?

  Wanneer kunnen de banden gewisseld worden?

  Zijn de banden versleten? Dan worden de banden vervangen bij de dealer. De wettelijke minimale profieldiepte voor alle personenwagenbanden in Europa is 1,6 millimeter. Arval vervangt de zomerbanden van de auto bij een profieldiepte van 2 millimeter. Heeft de klant gekozen voor winterbanden dan vervangt Arval deze bij een profieldiepte van 4 millimeter. Het wisselen van zomerbanden naar winterbanden vindt plaats via de dealer. Dit geldt uiteraard alleen wanneer winterbanden zijn opgenomen in het leasecontract. De klant dient contact op te nemen met de dealer voor een afspraak. 

  Bij het contract zit een ongelimiteerd aantal banden bij normaal slijtage patroon.

 • Wat gebeurt er als er een bekeuring binnenkomt?

  Wat gebeurt er als er een bekeuring binnenkomt?

  Arval ontvangt alle verkeersovertredingen. De bekeuring wordt op My Arval klaargezet waarover de klant een e-mail ontvangt. De klant dient vervolgens de bekeuring te betalen. Mocht dit niet gebeuren en ontvangt Arval een aanmaning dan zijn de kosten hiervan voor de klant. Arval betaalt de aanmaning en belast deze met administratiekosten op de factuur.

 • Kan het contract nog gewijzigd worden tijdens de looptijd?

  Kan het contract nog gewijzigd worden tijdens de looptijd?

  Het contract kan één keer per jaar gewijzigd worden. Dit gebeurt meestal bij de jaarafrekening maar mag ook op een ander moment. 

  Tussentijds kunnen wel altijd extra diensten en accessoire(s) zoals winterbanden toegevoegd worden aan het contract. Let wel op: de toevoeging van aanvullende diensten en extra accessoire(s) hebben betrekking op de hele restant van de looptijd van het contract.

 • Wat gebeurt er als er een leasecontract wordt opgezegd?

  Wat gebeurt er als er een leasecontract wordt opgezegd?

  Bij private lease:

  Gedurende het eerste jaar kan het leasecontract niet opgezegd worden. Na het eerste jaar is het mogelijk het leasecontract voortijdig te beëindigen. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met een opzegvergoeding. De vaste opzegvergoeding bedraagt 30% van de som van het restant van de leasetermijnen. Het maximum aan deze opzegvergoeding is altijd het totale bedrag dat de klant eigenlijk had moeten betalen wanneer deze direct deze ‘nieuwe’ looptijd had gekozen.

  Een rekenvoorbeeld: Contract van 250 euro per maand / 36 maanden. Na 24 maanden besluit de klant op te zeggen, er staan dus nog 12 maanden open. De opzegvergoeding bedraagt dan 12x250=3.000 * 30% = EUR 900,00. We berekenen ook altijd het maximum: wanneer de kant bij de start had gekozen voor 24 maanden was de leaseprijs EUR 280 geweest. Het maximum is daarom 280-250 = 30 x 24 maanden = EUR 720,00. Omdat dit maximum lager ligt, hanteren wij dat bedrag als opzegvergoeding.

  Bij zakelijke lease:

  Op elke overeenkomst zijn de kosten voor minderdagen weergegeven. De minder dagenprijs is de opzegvergoeding die de klant betaalt voor het eerder inleveren van de auto dan de afgesproken contracttermijn. De klant betaalt de verrekenprijs per dag zoals vermeld in de leaseovereenkomst, vermenigvuldigd met het aantal dagen dat de auto eerder wordt ingeleverd dan gecontracteerd. Bij de innameafrekening worden de meer- of minder gereden kilometers en een eventueel brandstofsaldo met de klant verrekend.

 • Hoe verloopt de inleverprocedure wanneer een contract eindigt?

  Hoe verloopt de inleverprocedure wanneer een contract eindigt?

  De leaseauto wordt ingeleverd bij de dealer. De betreffende dealer wordt in de gelegenheid gesteld de auto van Arval over te nemen. Indien de auto niet overgenomen wordt, haalt Arval deze op en transporteert de auto naar het inname depot. Op het depot is er een inname inspectie: dit houdt in dat er gekeken wordt naar schades/algehele staat van de auto en of alle accessoires aanwezig zijn. 

  Voordat de klant de auto gaat inleveren mag de klant altijd een gratis schouwing laten uitvoeren bij een van Arval's service partners, dat betekent dat er een schade expert de auto controleert op schade, eventuele schades kunnen op deze manier nog voor einde contract geregistreerd worden waarbij mogelijk alleen het eigen risico wordt doorbelast.

 • Hoe verloopt het verkoopproces na inname?

  Hoe verloopt het verkoopproces na inname?

  • De klant heeft altijd het eerste recht om de auto te kopen. Arval zal de klant hierover informeren waarbij het de voorkeur heeft dat de klant bij u als dealer een nieuwe auto afneemt.
  • Als de klant de auto niet koopt, mag de dealer waar de auto wordt ingeleverd een individueel bod doen op de auto, of een bod opvragen bij Arval. Als hier geen overeenstemming over wordt bereikt zal Arval het verkoopproces verder op zich nemen. 
  • Als de auto niet wordt gekocht door de klant of u zal de auto worden aangeboden via het platform van Arval genaamd Motortrade.
  • De dealer kan de inloggegevens opvragen om deel te nemen aan deze veiling
  • Als het volume van het aantal auto’s toeneemt zal Arval een gesloten veiling houden voor Hyundai.