Arval

WELKE GEVOLGEN HEEFT DE WLTP VOOR U?

Wet-en-regelgeving 10 Nov 2017

EEN NIEUWE MEETMETHODE VOOR HET BRANDSTOFVERBRUIK EN DE CO2-UITSTOOT VAN NIEUWE AUTO’S.

Arval uitgelicht

Heeft dat gevolgen voor mijn wagenpark? Worden de kosten hoger? In dit artikel beantwoordt Arval-collega en WLTP-expert Allard Gunnink vijf vragen over de Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP) die wij bij Arval de laatste tijd regelmatig ontvangen.

Op 1 september 2017 is de officiële NEDC-meetmethode New European Driving Cycle vervangen door de WLTP-test. Deze richtlijn, die de standaard beschrijft voor het bepalen van voertuigemissies, brandstofverbruik en het elektrisch bereik van personenwagens en lichte bedrijfswagens, moet een realistischer beeld geven van het daadwerkelijke verbruik van een auto dan de gebruikelijke NEDC, waartegen de laatste jaren vele bezwaren rezen.

1. Waarom is deze nieuwe meetmethode ingevoerd?

‘Er was een zo groot verschil ontstaan tussen de opgave van de fabriek en het werkelijke waarden, dat de roep om een nieuwe meetmethode van onder meer de CO2-waarde van een voertuig steeds duidelijker werd. Het zogeheten ‘emissieschandaal’ zorgde voor  extra druk om een nieuwe meetmethode in te voeren. Daarmee kwam een einde aan het publieke geheim dat de NEDC ruimte bood aan gunstige testresultaten en daarmee aan een aanzienlijke discrepantie tussen theorie en praktijk. Bovendien hebben auto’s de laatste jaren meer accessoires gekregen, die de uitstoot nadelig kunnen beïnvloeden.’

2. Is Nederland hiermee het braafste jongetje van de klas?

‘Nee, want ook de andere EU-landen gaan de WLTP wettelijk verplichten. En in de nabije toekomst ook Aziatische landen, waaronder waarschijnlijk India. In Europa is de nieuwe testprocedure verplicht sinds 1 september van dit jaar, zij het alleen voor modellen die vanaf die datum nieuw op de markt zijn. Voor bestaande modellen geldt dat zij niet opnieuw hoeven te worden getest. Pas met ingang van 1 september 2019 moeten alle nieuw verkochte voertuigen beschikken over een CO2-waarde volgens de WLTP.’

3. Wat zijn de gevolgen voor mij als wagenparkbeheerder?

‘De precieze gevolgen zijn op dit moment nog lastig te voorzien. Daarom is het raadzaam de ontwikkelingen de komende tijd goed te blijven volgen. Het kan zo zijn dat fabrikanten op een gegeven moment pakketten van accessoires gaan aanbieden omdat het te complex wordt de uitstoot van alle verschillende opties te berekenen, gesteld dat dit echt noodzakelijk gaat worden. Dit kan gevolgen hebben voor eventuele contracten die u hebt gesloten met uw leveranciers. Houd u er dus rekening mee dat u de komende jaren de gevolgen van de WLTP zult ervaren.’

4. Nemen de kosten voor mijn wagenpark nu toe?

De CO2-uitstoot bepaalt de hoogte van de BPM van elk personenvoertuig. Boven een bepaalde grens nemen per gram uitstoot de kosten toe. Omdat de WLTP de praktijk dichter benadert, is de kans groot dat de CO2-waarden hoger uitvallen. Dit wil echter niet zeggen dat de kosten voor u per definitie stijgen. Het principe van de overheid was immers dat de WLTP kostenneutraal zou worden doorgevoerd. En de CO2-uitstoot van uw rijdende wagenparkverandert feitelijk natuurlijk niet.’

5. Verandert er iets voor onze berijders?

‘Voor auto’s die al bij u in gebruik zijn, wijzigt er niets. Voor nieuwe auto’s kan het zo zijn dat een Volkwagen Golf, om een voorbeeld te noemen, nu wel binnen de grenzen valt en in de toekomst niet meer. Als u in uw autoregeling zaken laat afhangen van de CO2-uitstoot van een auto kan dit betekenen dat u uw leaseregeling moet aanpassen, waardoor uw berijders de keuze zullen mogen maken uit andere auto’s dan nu het geval is. Daarnaast kan het zijn dat de fiscale waarde van een auto gaat veranderen, waardoor het bijtellingsbedrag voor berijders toeneemt. Tot slot verwachten wij dat diesel-auto’s slechter uit de  WLTP-test komen. Een extra impuls voor schonere auto’s. En zeker iets om rekening mee te houden.’

‘Wij staan vanuit Arval volledig achter de visie waarop de WLTP is gestoeld. Persoonlijk zie ik het als een forse stap voorwaarts dat we nu betere vergelijkingen kunnen maken tussen theorie en praktijk. Ik kan het gebruik van zuiniger auto’s ook alleen maar aanmoedigen. Waar ik mij wel van bewust ben, is dat de overgang voor onze klanten soepel moet verlopen, terwijl de invoering van de WLTP wel erg snel is gegaan. Daarom denk ik dat we de komende tijd veel aan communicatie moeten doen. De automotive industrie ziet zich nu in rap tempo met de WLTP geconfronteerd, en onze klanten daarmee ook. Aan ons de taak heel goed te blijven uitleggen wat de gevolgen van de nieuwe wetgeving zijn. Wij zijn ten volle bereid voor elk van onze klanten de wijzigingen in kaart te brengen en de mogelijkheden voortdurend uit te blijven zoeken. Daar zullen we veel energie in steken.’

 

* = WLTP is een richtlijn die de wereldwijd geharmoniseerde standaard beschrijft voor het bepalen van voertuigemmissie, brandstofverbruik en elektrisch bereik van lichte voertuigen zoals personenwagens en lichte bedrijfswagens. De richtlijn is ontwikkeld onder richtlijnen van de Europese economische commissie van de Verenigde Naties, door experts uit verschillende landen.

Lees meer toon minder