Mobility Link

MOBILITEITSBUDGETTEN: ZORGVULDIGE ORIËNTATIE LOONT

Innovatie 31 Aug 2017

MOBILITEITSBUDGETTEN: ZORGVULDIGE ORIËNTATIE LOONT

City

Dit is het eerste van een driedelige serie blogs over de invoering van mobiliteitsbudgetten. Lees ook het tweede en derde deel over Inrichting- en de Implementatiefase van Arjos Bot, Head of Consulting & CVO bij Arval Nederland. 

MOBILITEITSBUDGETTEN ZIJN POPULAIR. MAAR IS DAT VOOR U REDEN GENOEG OM TOT INVOERING OVER TE GAAN?

Alleen wanneer u precies weet of deze eigentijdse invulling van secundaire arbeidsvoorwaarden bij uw organisatie past, is het raadzaam met mobiliteitsbudgetten te gaan werken. Het is niet verwonderlijk dat steeds meer organisaties enthousiast zijn over de mogelijkheden van het werken met mobiliteitsbudgetten. Medewerkers wensen veel flexibiliteit, terwijl organisaties hechten aan duurzaamheid en het beperken van de kosten van mobiliteit. Het werken met mobiliteitsbudgetten kan bovendien een geschikte manier zijn om als werkgever te sturen op gedrag van medewerkers. Om trefzeker te kunnen bepalen of het mobiliteitsbudget lonend kan zijn voor uw organisatie, is het van belang dat u zich oriënteert op een drietal vragen: welke verbeterpunten ervaren wij nu op gebied van mobiliteit van onze medewerkers? Wat is het strategisch belang van onze organisatie op gebied van mobiliteitsverbetering? En wat zijn de wensen van onze huidige en toekomstige medewerkers wanneer het gaat over mobiliteit? Wij hebben hier vanuit Arval Consulting jarenlange ervaring mee, waardoor wij u snel kunnen helpen bij het beantwoorden van deze vragen.

 

FLEXIBILITEIT VOOROP

Het antwoord op de eerste vraag ‘welke verbeterpunten ervaren wij nu?’ is van groot belang voor latere beslissingen. Zijn de reistijden van kantoor naar klanten momenteel te lang? Lopen de kosten voor openbaar vervoer en autolease uit de pas? Past de huidige regeling nog wel bij de flexibiliteit waaraan een groeiende groep medewerkers behoefte heeft? Bestudeer de relevante managementinformatie bijvoorbeeld goed. Laat ook in deze exploratiefase vooral niet na bij andere organisaties te rade te gaan. Wist u overigens dat u ook gebruik kunt maken van de veelheid aan data die wij beschikbaar hebben om uw situatie mee te benchmarken? Zo ziet u snel welke vraagstukken algemeen geldend zijn, ongeacht branche, omvang en locatie van de organisatie. Zonder inzicht in de problematiek is het lastig zoeken naar een passende oplossing.

 

‘HET WERKEN MET MOBILITEITSBUDGETTEN KAN EEN GESCHIKTE MANIER ZIJN OM ALS WERKGEVER TE STUREN OP GEDRAG VAN MEDEWERKERS.’

 

STUREN OP GEDRAG

Zodra een eerste beeld bestaat van de verbeterpunten die uw organisatie op dit moment ervaart, is het van belang uw eigen strategisch belang op gebied van mobiliteit te formuleren. Het invoeren van een mobiliteitsbudget betekent namelijk dat u gaat sturen op gedrag van uw medewerkers. Essentieel is dat dit gedrag precies is wat u wenst en dat dit in overeenstemming is met uw langere-termijndoelen. Ziet u als primaire noodzaak de komende jaren uw kosten verder te drukken? Dan maakt u gegarandeerd andere strategische keuzes dan wanneer het succes van uw onderneming de komende jaren gedreven wordt door verregaande verduurzaming van uw productieketen. Maar ook praktische overwegingen spelen een rol. Heeft u veel kortlopende contracten? Weinig parkeerplaatsen? Een op handen zijnde samenwerking? Daarmee houdt u ongetwijfeld rekening wanneer u de uitgangspunten van uw strategische mobiliteitbeleid definieert.
 

MOBILITEITSBUDGET

Een laatste belangrijk onderdeel van uw oriëntatie op alternatieve mobiliteitsvormen, vormt de vraag: ‘wat willen medewerkers?’ Uit de jaarlijkse Europese Barometer van Corporate Vehicle Observatory (CVO) blijkt dat ruim 40% van de jongste generatie medewerkers openstaat voor autodeelconcepten. Ook onder oudere medewerkers neemt dit enthousiasme de laatste jaren toe, mede ingegeven door de bijtelling die een lease-auto met zich meebrengt en de wijzigende wet- en regelgeving ten opzichte van ‘groene’ auto’s. Wellicht speelt ook de toenemende waardering voor ‘vrijheid’ en ‘beleving’ ten opzichte van de vroegere hang naar materiële zaken hierbij een rol. Om te achterhalen wat medewerkers zelf zouden willen veranderen, vraagt u het hen eenvoudigweg. Maar laat het hen ook ervaren!

Na deze oriëntatiefase heeft u een compleet inzicht in de huidige situatie en een beeld bij de mogelijkheden tot verbetering. U heeft de bestaande leaseregeling beoordeeld op basis van kosten, duurzaamheid en tevredenheid van medewerkers. Vanuit Arval Consulting helpen wij u met plezier in deze eerste, oriënterende fase. Wij delen onze kennis graag met u. Kiest u bewust voor de invoering van een mobiliteitsbudget, dan helpen wij u vanzelfsprekend graag met de inrichting en implementatie ervan. Want uw organisatie is uniek en moet ook als zodanig worden behandeld. In mijn volgende blog leest u meer over deze inrichting.

Lees ook het tweede en derde deel over Inrichting- en de Implementatiefase.
 

Wat is een mobiliteitsbudget?

Arjos BotAls een organisatie gebruikmaakt van een mobiliteitsbudget, hebben medewerkers keuzevrijheid. Zij hebben een vast budget dat meegroeit met de zakelijke mobiliteitsbehoefte. Zij krijgen een budget voor privékilometers en onbeperkte zakelijke- en woonwerkkilometers. Wilt u meer weten over het mobiliteitsbudget en de verschillende varianten? 
Stuur mij dan een e-mail.
Arjos Bot, Head of Consulting & CVO bij Arval Nederland.

Lees meer toon minder