Arval in de media

In de media: Nieuwe wet dwingt werkgever tot nadenken over CO2

Arval 31 Mar 2022

Bron: pwnet.nl (publicatie: 29-03-2022)

Zakelijk verkeer is een van de belangrijkste bronnen van CO2-uitstoot. De regering wil daarom dat werkgevers inzichtelijk maken wat hun bijdrage daaraan is. Een nieuwe wet die dat verplicht stelt gaat vermoedelijk in 2023 in. Wat betekent dit voor HR?

Nieuwe wetgeving

“Heel veel werkgevers nemen al hun verantwoordelijkheid”, zegt Onno Bierhoff, CEO van Arval BNP Paribas Nederland. Dit bedrijf specialiseert zich in het aanbieden van mobiliteitsoplossingen. “De CO2 -reductie van de eigen vervoersbewegingen staat hoog op de agenda. Wat deze wetgeving beoogt is om dat verplicht te stellen voor bedrijven met meer dan honderd werknemers.” “Als je het ondernemers vraagt, dan zijn de meesten het in essentie eens met de doelstelling van de wet. Ik denk dat iedereen graag wil dat we minder CO2 uitstoten. Iedereen ziet daar in generieke zin het belang van in.”

Verkleinen CO2-uitstoot

Maar waar begin je als werkgever bij het verkleinen van je CO2-footprint? Bierhoff: “De eerste stap is vaststellen wat je belangrijk vindt. Daarbij zijn een paar dingen essentieel. Aan de ene kant is dat werknemerstevredenheid. Mensen willen graag op hun manier naar het werk komen. Aan de andere kant zie je dat vergroening heel belangrijk is. En dan is de eerste vraag die je stelt: ‘Moet je eigenlijk reizen?’ De tweede vraag is: ‘Als je moet reizen, welk vervoermiddel kies je dan?’ En de derde vraag is: ‘Als je voor een auto kiest, wat voor auto kies je dan?’ Zo cascadeer je naar beneden.”

Werknemer werken graag mee aan vergroening

Volgens Bierhoff hoeven werkgevers niet bang te zijn voor weerstand van werknemers. “Wat je ziet is dat werknemers graag mee willen werken aan vergroening, maar geen zin hebben in het gedoe. Je moet daarom zorgen dat je mobiliteitsbeleid administreerbaar en controleerbaar is, zowel voor de werkgever en de werknemer.” Ook werkgevers zitten niet te wachten extra werk. Maar dat hoeft het ook niet te zijn, bezweert Bierhoff. Speciale programma’s en apps kunnen het rekenwerk overnemen. Zo kun je makkelijk duidelijk maken wie welke rechten en budgetten heeft als het gaat om zakelijke kilometers. Hieronder vallen zowel de kilometers die worden gereisd voor woon-werkverkeer als de ritten naar zakelijke afspraken.

Onno Bierhoff, CEO Arval BNP Paribas Nederland.

Olifanten in de kamer

Ook zijn er apps op de markt die eenvoudig berekenen hoeveel CO2-uitstoot een werknemer veroorzaakt door te reizen met het openbaar vervoer of met een auto. Hiervoor moet je als werkgever wel eenmalig in kaart brengen in wat voor auto de werknemers zich verplaatsen. Want het maakt natuurlijk verschil of iemand rijdt in de nieuwste elektrische auto of een oud barrel. “De olifanten in de kamer zijn de heel grote auto’s of de hele oude. Maar we zien nog niet dat onze klanten tegen hun werknemers zeggen: ‘We willen niet meer dat je met die auto op ons parkeerterrein komt. Maar je moet het gebruik wel inzichtelijk maken.'

Fietsen stimuleren

Bierhoff ziet steeds vaker dat werkgevers twee vliegen in een klap slaan in hun mobiliteitsbeleid. “Wat we zien is dat sommige van onze klanten het fietsen stimuleren en daar zelfs beloningsbeleid aan hangen. En dan gaat het niet meer alleen over CO2, maar ook over de gezondheid van je werknemers. Als jij dan een auto hebt die niet zo schoon is, maar je komt wel heel vaak op de fiets, dan kan dat een prima mix zijn.” Hoeveel extra administratieve lasten de wet met zich mee gaat brengen, is nu nog niet te zeggen, erkent Bierhoff. “Het ligt eraan wat de wetgever gaat vragen. Is dat één getal? Zo veel ton uitstoot? Of zoveel per kilometer? Of willen ze nog meer weten?”

Bewuster kijken naar mobiliteit

Bierhoff verwacht dat de trend dat werkgevers bewuster kijken naar mobiliteit, zal worden doorgezet. Door de nieuwe wet, maar ook door andere ontwikkelingen. “Je ziet nu een aantal dingen gebeuren. Het eerste is dat de techniek voortschrijdt. Elektrische auto’s komen in veel meer segmenten beschikbaar. Je ziet ook dat een carsharing auto, de oude poolauto, steeds vaker elektrisch is.” “Daarnaast zie je dat de techniek aan de platformkant is doorontwikkeld. Het wordt steeds makkelijker om vervoersmiddelen te combineren en dat te administreren. Het derde aspect is, en dat hebben we de afgelopen twee jaar allemaal gezien, dat je vanachter je beeldscherm ook allerlei dingen kan doen. Er wordt veel bewuster gekeken naar die eerste vraag: ‘Moet je wel reizen?’ En dat heeft direct impact. Net als de prijzen aan de pomp overigens.”

Wat is de Normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit?

De regeling heeft als doel een reductie van de CO2-uitstoot van zakelijk verkeer te reduceren. Werkgevers die niet voldoen aan de maximumnorm, krijgen vier jaar de tijd om hun CO2-uitstoot naar beneden bij te stellen. Dit kan door het maken van minder zakelijke kilometers, meer gebruik van openbaar vervoer of de fiets of vervuilende auto's in het wagenpark te vervangen door schonere voertuigen.

Om vast te kunnen stellen of werkgevers aan de norm voldoen, moeten zij jaarlijks rapporteren over de kilometers die werknemers voor hun werk maken. Wanneer de werknemers hun rapportage hebben ingediend, krijgen ze een basisrapport terug met een terugkoppeling op de eigen CO2-reductie en tips voor het verduurzamen van de mobiliteit. In 2030 moet de CO2-uitstoot van zakelijk verkeer met 1 megaton (1000 miljoen kilogram) zijn teruggebracht. In 2050 moet de CO2-uitstoot door werkgebonden personenmobiliteit zijn gereduceerd tot nul. CO2 is het voornaamste broeikasgas.

Lees meer toon minder