WLTP

WIJZIGING VAN DE 4%-BIJTELLING IN 2019

Bijtelling 16 Apr 2018

WIJZIGING VAN DE 4%-BIJTELLING IN 2019

Blog bijtelling fiscaal

Auto’s met een CO2-uitstoot van nihil hebben in 2018 een bijtelling van maar 4% van de catalogusprijs. Het gaat dan om volledig elektrische auto’s en waterstofauto’s.

In de wet is voor deze bijtelling geregeld dat op het standaardpercentage van de bijtelling (22%) een korting geldt van 18%. Per saldo kom je dan uit op 4%.

Zou het percentage van de korting in een later jaar wijzigen, dan mag je de 18%-korting nog blijven toepassen zolang er nog geen 60 maanden zijn verstreken.

Voor nieuwe situaties gaat (tenzij de wet op dit punt nog wordt aangepast) vanaf 2019 wel een bovengrens gelden voor de korting. Voor nieuwe situaties geldt de korting van 18 procentpunten vanaf 2019 nog slechts over de eerste 50.000 euro.
Dat geldt voor nieuwe auto’s met een Datum Eerste Toelating vanaf 2019. Maar het geldt ook voor auto’s waarvan de 60-maandsperiode is verstreken. Voor die auto’s geldt bovendien als uitgangspunt dat het basispercentage waarop de korting in mindering wordt gebracht, 25% is in plaats van 22%. Het 22%-tarief geldt namelijk alleen voor auto’s vanaf 2017. De concrete berekening voor deze groep auto’s is dan een bijtelling van 7% over de eerste 50.000 euro (nameljik 25% minus 18 procentpunten korting) en 25% voor zover de catalogusprijs hoger is dan 50.000 euro.

Het lage bijtellingstarief van per saldo maar 4% bijtelling zal de komende jaren steeds geëvalueerd worden. Voor nieuwe situaties kan het tarief dan bijgesteld worden op basis van de marktontwikkeling en de verwachte toename van het aantal elektrische auto’s. Het is aan te raden dit goed te blijven volgen als u zich oriënteert op inzet van nieuwe elektrische auto’s.

Lees meer toon minder