Arval Background

Ik heb een uitkering – kan ik private leasen?

Content
Private lease en een uitkering

 

Voordat u met ons een contract aangaat voor Private Lease, kijken wij altijd of uw financiële situatie toereikend is. Dit is een belangrijke eis van het Keurmerk Private Lease. Op die manier proberen wij te voorkomen dat u een verplichting aangaat, die u in de toekomst niet kunt betalen.

Leven van een uitkering is niet per definitie reden om uw aanvraag voor Private Lease af te keuren. Voorwaarde is wel dat het bedrag dat u maandelijks ontvangt voor lange tijd constant is. Zo geeft een WW-uitkering te weinig zekerheid voor Private Lease. Heeft u een AOW of WIA-uitkering, dan komt u mogelijk wel in aanmerking. Is het inkomen dat u maandelijks ontvangt niet hoog genoeg om voor een privatelease-auto? Dan kan bijvoorbeeld uw partner bijtekenen, zodat zijn of haar inkomen ook meetelt.