Arval Background

Comfort Pakket €16.95 p/mnd

Content
Verlaagd eigen risico naar €150

Verlaagde eigen bijdrage van €150

Als je kiest voor het Comfort Pakket is je eigen bijdrage bij niet-verhaalbare schade maximaal €150 in plaats van de gebruikelijke €225. Zo ben je beter beschermd bij schade want schade is al vervelend genoeg.

Vervangend vervoer na 24 uur

Vervangend vervoer na 24 uur

Als je kiest voor het Comfort Pakket vergoedt Arval vervangend vervoer al na 24 uur in plaats van de gebruikelijke 48 uur. 

Kosteloos inleveren

Kosteloos contract beëindigen bij vervelende situaties

Jouw privésituatie kan soms plotseling veranderen, waardoor jij de privatelease-auto niet langer kan betalen of gebruiken. Geen zorgen, wij helpen jou! Als je kiest voor het Comfort Pakket en er al minimaal 12 maanden van je contract verstreken zijn, kun je kosteloos je contract beëindigen.

Inbegrepen situaties

  • Gedwongen ontslag, waardoor je de auto niet kan betalen; beëindiging van een vast dienstverband op initiatief van de werkgever
  • Blijvende invaliditeit, waardoor je de auto niet meer kan gebruiken
  • Permanente arbeidsongeschiktheid, waardoor je de auto niet meer kan gebruiken of de auto niet meer kan betalen 
  • Verlies rijbevoegdheid om medische redenen. 

Niet inbegrepen situaties

  • Als u na gedwongen ontslag de auto nog wel kunt betalen.
  • Bij ontslag op eigen initiatief.

Benodigde documentatie

Wil je aanspraak maken op het kosteloos inleveren, dan zullen we je vragen om de nodige documentatie aan te leveren ter onderbouwing van je aanvraag. De documentatie kan medische informatie bevatten. Wanneer dit het geval is zullen we bij de aanvraag tot contractbeëindiging je toestemming vragen de medische gegevens te gebruiken. Zonder deze toestemming kunnen we namelijk de aanvraag niet beoordelen en het contract niet kosteloos beëindigen. Wij gebruiken de documentatie alleen voor je aavraag. De documenten bewaren we 3 maanden voor het geval je vragen hebt over je aanvraag. Na 3 maanden worden de documenten verwijderd. 

 

Inleveren vanwege: Documentatie ter onderbouwing:
Ontslag  Door je werkgever getekende ontslagbrief of vaststellingsovereenkomst
Permanente arbeidsongeschiktheid/ blijvende invaliditeit Officiële brief van je arts en de arbeidsdeskundige van UWV
Verlies rijbevoegdheid  Officiële brief van de vergunningsverlenende autoriteit (CBR)

 

Inleveren om een andere reden?

Indien jij van jouw contract af wilt om andere redenen dan hierboven genoemd, dan is de volgende regeling van toepassing: https://privatelease.arval.nl/faq

Meer informatie

In onze aanvullende voorwaarden lees je alles over het Comfort Pakket.