Home > Arval Uitgelicht > Uitgelicht lente 2018 klanten

Uitgelicht lente 2018 klanten

Slimme mobiliteitskaart

Met de introductie van de Arval Mobility Card zet Arval samen met XXImo een nieuwe stap in de transitie naar een integraal mobiliteitsbeleid bij haar klanten. Keuzevrijheid voor uw werknemers en grip op mobiliteitskosten voor u? Kiest u voor de Arval Mobility Card, dan heeft u dat zo geregeld.

Optimale regie voor u

De Arval Mobility Card vormt samen met Arval Mobility Link hét antwoord op al uw mobiliteitsvragen. Het biedt uw medewerkers de flexibiliteit om vervoer naar eigen wens in te vullen en de administratie hiervan eenvoudig online bij te houden. Zo houdt u grip op de mobiliteitskosten. U bepaalt namelijk welk bedrag uw werknemers per maand mogen besteden aan mobiliteit en van welke mobiliteitsopties ze gebruik mogen maken. Of ze nu wel of geen leaseauto hebben, de Arval Mobility Card is geschikt voor al uw werknemers.

Geen extra administratie

Administratief gezien verandert er weinig voor u als u kiest voor Arval Mobility Card. Hoe uw werknemers hun mobiliteit ook invullen, u hoeft dat allemaal niet zelf bij te houden. Dat regelt deze slimme mobiliteitskaart gewoon voor u. U ontvangt nog steeds elke maand een factuur van ons. Maar naast de autokosten, staan daarop nu ook alle andere mobiliteitskosten vermeld. Zo houdt u overzicht én grip op de kosten.

Meer mogelijkheden voor uw werknemers

Ondertussen profiteren uw werknemers van de vrijheid om hun mobiliteitsbudget naar eigen inzicht te besteden. Online zien zij precies wat hun maandelijkse budget is, en hoe ze dat mogen inzetten. Openbaar vervoer, parkeren en tanken: zij regelen alles eenvoudig met de Arval Mobility Card. Meer keuze én gebruiksgemak voor uw werknemers dus. 

Naar boven.

DENK AUTO’S, DENK ARVAL

Autorijden zoals wij dat tot nu toe kenden verandert in rap tempo. Straks vinden wij het niet meer normaal dat iedereen een eigen auto op de oprit heeft staan. Voor ons werk reserveren wij dan gewoon een deelauto met onze smartphone, en ook privé is delen de norm. Nog verder in de toekomst vinden wij het zelfs een raar idee om een auto te moeten besturen. Dan stappen wij voor onze deur in een zelfrijdende auto die ons vervolgens brengt waar wij moeten zijn.

Auto’s? Arval natuurlijk!

Wat wél hetzelfde blijft, is dat u voor al uw autozaken altijd bij Arval terechtkunt. In 2025 denkt u automatisch aan Arval als u aan auto’s denkt. Althans, dat is onze ambitie. Waarom? Omdat bij Arval alles om auto’s draait en wij de nieuwste ontwikkelingen altijd op de voet hebben gevolgd en blijven volgen. Op dit moment bieden wij efficiënte, eenvoudige en flexibele vormen van autogebruik, en dat willen wij blijven doen. Voor bedrijven, én consumenten. Nu, én in de toekomst. Want hoewel het autogebruik verandert, verwachten wij dat er voorlopig auto’s blijven rijden.

Goed voorbereid op de dag van morgen

Voor Arval is stilstand achteruitgang. Daarom investeren wij in innovatie en duurzaamheid. Bovendien houden wij voortdurend in de gaten hoe de mobiliteitsbehoefte van onze klanten en hun medewerkers zich ontwikkelt. Wij verzetten ons dus niet tegen veranderingen, maar helpen ze graag mogelijk te maken. Samen met u!

Naar boven.

IEDEREEN IS WELKOM BIJ ARVAL

Gunt u iedereen het Arval-gevoel? Ook uw niet-leasende werknemers met een privéauto? Dan hebben wij goed nieuws voor u: als werkgever en klant van Arval regelt u dat eenvoudig en voordelig voor ze.

Arval lanceert in 2018 verschillende innovatieve diensten, waarvan wij er in deze nieuwsbrief twee uitlichten. Met ‘Arval for Employee’ kunt u al uw werknemers, dus ook de niet-leaserijders, voordelig gebruik laten maken van diensten van Arval. En met ‘Arval for Me’ kan iedereen zijn of haar privéauto laten onderhouden als een Arval-auto.

Extra voordeel voor uw werknemers met ‘Arval for Employee’

Talent aantrekken en behouden: voor veel organisaties is dat een flinke uitdaging. ‘Arval for Employee’ biedt u de mogelijkheid uw reputatie als aantrekkelijke werkgever te versterken. Zo kunnen al uw werknemers daarmee tegen aantrekkelijke prijzen bij ons terecht voor private lease of deelauto’s. 

Elke auto een Arval-auto

Maar wij gaan nóg een stapje verder. Met ‘Arval for Me’ biedt Arval alle consumenten toegang tot haar kennis, diensten en netwerk. Iedereen kan straks voor zijn of haar privéauto gebruikmaken van een uniek, uitgebreid en compleet pakket aan diensten die daarvoor alleen waren voor onze berijders. Denk aan het onderhoud en de reparatie van onder andere banden en ruiten, vervangend vervoer en haal- en brengservice. Wij verwachten ‘Arval for Me’ in 2019 in Nederland te introduceren.

Naar boven.

NIEUWE MEETMETHODE: DE GEVOLGEN

Het afgelopen jaar hebben wij u al geïnformeerd over de nieuwe meetmethode voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s. Vanaf 1 september 2017 is de NEDC-meetmethode vervangen door de WLTP-test. Deze richtlijn moet een realistischer beeld geven over het daadwerkelijke verbruik van een auto. Inmiddels worden de consequenties van de nieuwe meetmethode steeds duidelijker.

De nieuwe test meet mogelijk een hogere waarde

Een ‘realistischer beeld’ betekent concreet dat de CO2-uitstoot bij een voertuig hoger kan uitvallen door de nieuwe WLTP-test. En dat kan gevolgen hebben voor uw autoregeling. Neem als voorbeeld een BMW 316 diesel. Deze auto had eerst een CO2-uitstoot van 102 gram. Na de nieuwe typegoedkeuring is de uitstoot gestegen naar 120 gram. Kent uw autoregeling een categorie met een maximale CO2-grens van 110 gram, dan valt deze auto dus ineens niet meer binnen die categorie. Terwijl het feitelijk om dezelfde auto gaat.

Bepaalde modellen en uitvoeringen worden duurder

Auto’s die voor september 2017 op de markt zijn gekomen, moeten opnieuw getest worden volgens de WLTP-methodiek. Het kan daardoor voorkomen dat ze ineens veel duurder worden. Soms besluiten importeurs het model of de uitvoering vanwege de hogere kosten zelfs tijdelijk van de markt te halen. Een al bestelde auto kan dan ineens toch niet leverbaar blijken te zijn. Geldt dit voor uw bestelling, dan nemen wij contact met u op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. In het uiterste geval kan het zo zijn dat er een nieuwe autokeuze gemaakt moet worden.

Nog niet duidelijk wat de WLTP betekent voor de kosten

Wat betreft de kosten is er voorlopig nog enige onduidelijkheid. Een hogere CO2-uitstoot heeft invloed op de bpm en kan dus nadelige gevolgen hebben voor de kosten van uw wagenpark. Het streven van de overheid is om de nieuwe regeling kostenneutraal door te voeren, maar de nieuwe bpm-tarieven worden pas na de zomer verwacht. Zaak dus om deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten te houden.

 

NIEUWE PRIVACYWETGEVING DICHTBIJ

Het zal u niet zijn ontgaan dat vanaf 25 mei 2018 in de hele EU dezelfde privacywetgeving van kracht wordt. Onze Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) maakt dan definitief plaats voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend als General Data Protection Regulation (GDPR). Graag praten wij u kort bij over hoe Arval met de nieuwe wetgeving omgaat.

De nieuwe wet in het kort

Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat bedrijven zorgvuldig omgaan met zijn of haar persoonsgegevens. Dat is het uitgangspunt van de nieuwe wet. Bedrijven moeten de persoonsgegevens die zij verzamelen dan ook goed beschermen. Bovendien moeten zij openheid van zaken geven over wat zij met die persoonsgegevens doen en op welke basis zij dat doen.

De balans tussen informatie en privacy

De data die wij over uw wagenpark verzamelen, zijn voor u van grote waarde. Op basis van die gegevens kunt u tenslotte betere beslissingen nemen over zaken als veiligheid en duurzaamheid. Tegelijkertijd hecht Arval grote waarde aan privacy. Binnen onze internationale organisatie is privacy daarom al jaren een terugkerend thema dat hoog op de agenda staat.

Arval is al goed voorbereid op de AVG

Vooruitlopend op de AVG heeft Arval haar telematica-oplossingen al in lijn met de nieuwe wet ontwikkeld. Een berijder kan er bijvoorbeeld voor kiezen om privéritten en zakelijke ritten te splitsen. Alleen de berijder zelf kan dan de details van de privéritten zien. U ziet in dat geval slechts de hoeveelheid afgelegde kilometers en de duur van de rit.

Wilt u meer weten over de invoering van de AVG en welke maatregelen Arval heeft genomen om aan de nieuwe wet te voldoen? Neem dan gerust contact op met uw accountmanager.

Naar boven.

ELEKTRISCH? DAT IS ZO GEREGELD

Uw werknemer wil graag elektrisch rijden. En u wilt uw wagenpark verduurzamen. Een win-winsituatie, maar u kijkt op tegen de hoeveelheid werk die ermee gemoeid is. Arval helpt u in dat geval graag om elektrisch rijden op korte termijn en zonder rompslomp mogelijk te maken. Zo kunnen u en uw werknemers snel genieten van de voordelen van elektrisch rijden.

Elektrisch, eigenlijk zo logisch

Als u kiest voor elektrisch rijden vergroent u uw wagenpark, verkleint u uw CO2-footprint en draagt u bij aan een schonere leefomgeving. Elektrisch is dus eigenlijk best logisch. Wij helpen u graag uw autoregeling zo aan te passen dat (semi) elektrische auto’s op een goede manier worden ingezet.

Voordelen voor u en uw werknemer

Concrete voordelen van elektrisch leasen bij Arval? U heeft alle verwachte kosten op een rijtje, kunt gebruikmaken van kostenbesparende managementdata en heeft nooit gedoe met werknemers over declaraties van energiekosten.

Ook uw werknemers genieten van de vele voordelen. Zij kunnen elektrisch rijden en hoeven daarvoor zelf helemaal niets te regelen. Bovendien zijn zij niet volledig afhankelijk van hun elektrische auto. U kunt ze bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om hun elektrische auto voor kortere perioden, zoals tijdens vakanties, in te ruilen voor een benzine- of dieselauto. En tijdens een training kunnen zij veilig en efficiënt leren rijden in hun eigen auto.

Probeer het eens uit!

Arval wil de drempel om elektrisch te rijden verlagen. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om elektrisch rijden eerst een maand uit te proberen. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met uw accountmanager.

Naar boven.