Home > Telematica

Telematica

Telematica

Arval Connected Cars

Arval connected cars

Zoals aangegeven op de bestelbevestiging en het ingebruiknameformulier is de door u gekozen auto connected. Dit betekent dat uw auto is uitgerust met een Arval Active Link-box. Dit is hardware waarmee voertuig gerelateerde gegevens (waaronder persoonsgegevens) worden verzameld over de prestaties en het gebruik van de auto. Hieronder vindt u meer informatie hoe deze gegevens worden verzameld en voor welke doeleinden.

Hoe worden gegevens verzameld?

De Arval Active Link-box die in de auto wordt geïnstalleerd is uitgerust met:

 • een g-krachtenmeter die gegevens verzamelt over de prestaties en het gebruik van de auto
 • een GPS-tracker die gebruikt wordt om inzicht te krijgen in de totaal gereden kilometers, hiervoor worden geen locatiegegevens verzameld
 • Een Simkaart voor het versturen van data

Alle verzamelde gegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd naar ons datacentrum en daar opgeslagen. De opgeslagen gegevens zijn, behalve de kilometerstand (berekend door middel van de begin kilometerstand en de afgelegde kilometers), op geen enkele wijze terug te herleiden naar uw auto (volledig geanonimiseerd)

Welke gegevens worden verzameld en waarom?

Arval verzamelt onderstaande volledig geanonimiseerde gegevens over uw auto:  

 • tijdregistratie van start en stop van het voertuig en het afgelegde kilometrage
 • rijstijl aan de hand van scores (veiligheid en zuinig rijden) waarbij het gebruik van de auto wordt gemonitord (remmen, bocht aansnijden, acceleratie en snelheid)
 • verdeling van tijd en aantal gereden kilometers

Het verzamelen van deze gegevens heeft als hoofddoel onze dienstverlening verder te ontwikkelen en te verbeteren. Zo gebruiken we de gegevens om:

 • onze klanten te adviseren over het gebruik en/of de betrouwbaarheid van specifieke automerken en modellen
 • verbruiksgegevens van importeurs met de daadwerkelijke verbruiksgegevens te vergelijken om te adviseren over brandstofkeuze en -verbruik
 • contractafwijkingen te signaleren op basis van gereden kilometers en onze klanten hierover te adviseren
 • in de toekomst proactief te sturen op onderhoud.

Diefstalbestrijding

Indien u bij ons meldt dat uw auto gestolen is activeren wij de GPS-tracker van de Arval Active Link-box. Het activeren hiervan geeft Arval inzicht in de locatie van de auto waardoor wij in staat worden gesteld de auto terug te vinden. Wanneer uw auto is teruggevonden wordt de GPS-tracker gedeactiveerd en hebben wij geen inzicht meer in de locatiegegevens.

Het delen van verzamelde gegevens

Arval deelt de verzamelde gegevens niet met derden, behalve met:

 • Verzekeringsmaatschappijen en/of leveranciers in het geval van diefstal
 • Overheidsinstanties wanneer het delen van de gegevens wettig is en daarom voorrang heeft op het belang van de berijder, zoals in geval van diefstal

Gegevensbescherming

De bescherming en juiste verwerking van uw (persoons)gegevens is belangrijk voor Arval. Voor meer informatie over hoe we in algemene zin persoonsgegevens verwerken verwijzen wij u naar onze gegevensbeschermingsverklaring op arval.nl/privacy.

Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen?

U kunt de recente versie van deze uitleg online inzien en wij brengen u van belangrijke wijzigingen op de hoogte via onze website of onze andere gebruikelijke communicatiemiddelen.