Home > Private lease voorwaarden

Private lease voorwaarden

Overzicht documenten

Wanneer u een private lease overeenkomst sluit met Arval, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden, aanvullende voorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, de innamehandleiding en onze privacyverklaring.

  • In de Algemene voorwaarden is schriftelijk vastgelegd welke afspraken gelden over de leaseovereenkomst. Hierin staat helder omschreven  welke rechten en plichten u heeft als consument en welke de leaseaanbieder heeft.
  • Naast de Algemene voorwaarden stelt Arval zelf de Aanvullende voorwaarden op. Hierin worden de regels in detail uitgelegd. De Algemene voorwaarden vormen de basis.
  • In de Innamehandleiding vindt u vervolgens alle voorwaarden rond de inname van uw private lease auto.
  • Mocht u binnen de 14 dagen bedenktijd willen afzien van uw leaseovereenkomst, maak dan gebruik van het Modelformulier voor herroeping.
  • Onze privacyverklaring vindt u hier.

-