Home > Over Arval > Nieuws > Te Hard Rijden Buiten de Bebouwde Kom Gaat Meer Kosten

Te hard rijden buiten de bebouwde kom gaat meer kosten

Te hard rijden buiten de bebouwde kom gaat meer kosten

Veiligheid
woensdag, oktober 25, 2017

Zoals elk jaar heeft de Minister van Veiligheid en Justitie de hoogte van de nieuwe boeteprijzen bekendgemaakt aan de Tweede Kamer. Vooral de boetes voor overschrijding van de maximumsnelheid buiten de bebouwde kom stijgen flink. Zo betaalt in u in 2017 bij 30 km/u te hard rijden buiten de bebouwde kom 275 euro, maar in 2018 kost dit u EUR 312. Op de meeste wegen geldt een ondergrens van 4 km/uur, voordat wordt bekeurd. Alleen op autosnelwegen waar 130 is toegestaan is geen ondergrens. Hier wordt vanaf 1 km/uur te hard rijden bekeurd.

Of de tarieven van verkeersboetes worden verhoogd of verlaagd, is afhankelijk van de jaarlijkse inflatiecorrectie. Dit jaar bedraagt dat percentage 1,1 procent. Verkeersboetes die niet met snelheid te maken hebben, blijven ongewijzigd. Bekijk de hoogte van alle boetes op: https://autorai.nl/verkeersboetes-tarieven-2018/