Home > Over Arval > Nieuws > Ifrs16 de Nieuwe Internationale Acting Standaard

IFRS16, de nieuwe internationale acting standaard

IFRS16, de nieuwe internationale acting standaard

vrijdag, september 29, 2017
IFRS

Als uw organisatie rapporteert volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS), moeten de leasecontracten per 1 januari 2019 op de balans komen te staan. Deze verplichting is opgenomen in de onlangs gepubliceerde IFRS 16 standaard.

Wat gaat er veranderen?

Het huidige leaseaccountingmodel in IAS 17 gaat uit van de mate waarin de risico’s en voordelen die aan de eigendom van een geleased actief verbonden zijn, worden overgedragen in een leaseovereenkomst. Zijn deze overgedragen, dan is er sprake van een financiële lease. Anders is er sprake van een operationele lease.  Gebruikers van jaarrekeningen zijn van mening dat dit onderscheid ten koste gaat van de vergelijkbaarheid en transparantie van jaarrekeningen. Daarnaast is men van mening dat het huidige onderscheid tussen een operationele of financiële lease niet ‘principle based’ is waardoor dit mogelijkheden geeft tot structurering.

In de nieuwe leasestandaard, IFRS 16 Leaseovereenkomsten, maken de begrippen operationele en financiële lease plaats voor het zogenaamde ‘right of use’-model. Voor lessees verdwijnt daarmee de mogelijkheid activa niet te activeren, waardoor de leasecontracten dus op de balans van de lessee moeten worden opgenomen. Debet als economische eigendom en credit als de contante waarde van de lease/huurtermijnen. Met de implementatie van de IFRS 16 standaard, beoogt de regelgever standaardisatie en volledige transparantie in de jaarcijfers en in de vergelijkbaarheid met andere organisaties op basis van reële en actuele waarden.

Wat zijn de gevolgen voor lessees?

  • Het verschil in vaststelling tussen financiële en operationele lease zal verdwijnen;

  • Met de nieuwe standaard moeten alle leasecontracten, met uitzondering van lease-en huurcontracten korter dan 1 jaar en items met een investeringswaarde minder dan 5.000 dollar op individuele basis op nieuwwaarde, worden geactiveerd;

  • De financiële ratio’s zullen veranderen. De wijzigingen beïnvloeden het Eigen Vermogen, de solvabiliteit en de EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation & Amortization).

Voor wie?

De wijziging heeft betrekking op, en is verplicht voor alle beursgenoteerde ondernemingen (met inbegrip van dochterondernemingen), financiële instellingen en bedrijven die IFRS vrijwillig volgen. Ondanks dat veel nationale (rapportage) standaarden in Europa zijn afgeleid van de door de IASB opgestelde IFRS regels, is het nog onduidelijk of de Nederlandse wetgever (DUTCH GAAP) de nieuwe richtlijnen zal opnemen in haar regels omtrent verslaglegging.

Timing

Vanaf 1 januari 2019 moeten de cijfers overeenkomstig de nieuwe regelgeving worden gerapporteerd. Vrijwillige toepassing is al vanaf 1 januari 2018 mogelijk.

Whitepaper

Download hier onze whitepaper over IFRS.